PRZETARGI

PRZETARGI – ZAPYTANIA OFERTOWE

22.05.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Remont boksów szatniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie-część I” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

 SZATNIA 1, SZATNIA 2, SZATNIA3

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

21.12.2023

WYBÓR OFERTY – „Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024r.” czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

14.12.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024r.  ”czytaj/kliknij/pobierz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

30.11.2023

WYBÓR OFERTY – Realizacja usług medycznych dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w zakresie badań profilaktycznych w 2024 roku. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

22.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Realizacja usług medycznych dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w zakresie badań profilaktycznych w 2024 roku”. – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

22.11.2023

WYBÓR OFERTY – Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz adaptacja i rozbudowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowieczytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

16.11.2023

WYBÓR OFERTY – Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych laptopów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

06.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz adaptacja i rozbudowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie”czytaj/kliknij/pobierz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

TOP

KLAUZULA INFORMACYJNA

NOWY PROJEKT OFERTY

NOWY FORMULARZ OFERTY 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

****************************************************************************************************

10.11.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa pieczywa do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024 roku” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

10.11.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024 roku” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

08.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych laptopów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

06.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024 roku” czytaj/kliknij/pobierz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

06.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa pieczywa do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2024 roku”czytaj/kliknij/pobierz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

25.10.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

25.10.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

18.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”.   czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

18.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”.   czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

13.10.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Dostawa i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie”.czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

03.10.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Dostawa i montaż monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie”. czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

11.08.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Prace remontowe w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie”.  – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

07.08.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Dostawa robotów VEX IQ oraz elementów rozszerzających konkursowy zestaw VEX IQ Competition Kit (2nd generation)”.  – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

07.08.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Dostawa zestawu konkursowego robota VEX IQ – 2 generacji i elementów uzupełniających zestaw VEX IQ Competition Kit (2nd generation)”. czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

07.08.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Prace remontowe w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie”czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

31.07.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: Dostawa zestawu konkursowego robota VEX IQ – 2 generacji i elementów uzupełniających zestaw VEX IQ Competition Kit (2nd generation)”.   czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

31.07.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: Dostawa robotów VEX IQ oraz elementów rozszerzających konkursowy zestaw VEX IQ Competition Kit (2nd generation)”. czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

30.06.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Dostawa mebli dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie czytaj/kliknij/pobierz

******************************************************************************************************************************

22.06.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: Dostawa mebli dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

SEGM.1

SEGM.2

SEGM.3

SEGM.4

SEGM.5

SEGM.6

****************************************************************************************************

04.05.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Wykonanie przeglądu kominiarskiego w  budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.” czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

04.05.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowegoWykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

25.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: Wykonanie przeglądu kominiarskiego w  budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

25.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowieczytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

09.02.2023

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2023 r. ” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

02.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2023 roku” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

08.12.2022

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego laptopa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

7.12.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNICEF”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

2.12.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2023 roku”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

1.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego laptopa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

22.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

28.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa pieczywa do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2023 roku”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

24.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa dwóch robotów edukacyjnych z akcesoriami do nauki programowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNICEF”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

24.11.2022

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNICEF”.” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

22.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

22.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa zestawów modułowych wypoczynkowych dla dzieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNICEF”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

18.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup dwóch komputerów poleasingowych stacjonarnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

18.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2023 roku” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

18.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa pieczywa do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2023 roku”czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

17.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa dwóch robotów edukacyjnych z akcesoriami do nauki programowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF”. – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

15.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: ,,Zakup i dostawa zestawu modułowego wypoczynkowego dla dzieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNlCEF” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

14.11.2022

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ,,Zakup i dostawa zestawu modułowego wypoczynkowego dla dzieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNlCEF” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

10.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup nowych plecaków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

10.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego Zakup sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

10.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup dwóch komputerów poleasingowych  stacjonarnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

04.11.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Dostawa robotów VEX IQ – elementów rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX IQ Education Kit (2nd generation)”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

04.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: ,,Zakup i dostawa zestawu modułowego wypoczynkowego dla dzieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNlCEF” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

03.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF” czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

03.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup nowych plecaków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie  w ramach realizacji Programu UNICEF” – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

27.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Dostawa robotów VEX IQ – elementów rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX IQ Education Kit (2nd generation)” – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY 

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

27.10.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego ,,Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

***************************************************************************************************

27.10.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego ,,Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. czytaj/kliknij/pobierz ****************************************************************************************************

19.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Wykonanie przeglądu kominiarskiego w  budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

19.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie„- czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

30.08.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

12.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

20.07.2022

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Dostawa robotów VEX lq – elementów rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX lq Education Kit (znd generation)” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

13.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Dostawa robotów VEX lq – elementów rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX lq Education Kit (znd generation)”. – czytaj/ kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

14.06.2022 r. 

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego ,,Częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w segmencie A Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”  czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

07.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: ,,Częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w segmencie A Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZEDMIAR ROBÓT

WZÓR UMOWY

****************************************************************************************************

09.05.2022 r.

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

09.05.2022 r.

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

28.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: ,,Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

28.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: ,,Wykonanie półrocznego przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

****************************************************************************************************

01.03.2022 r.

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego ,,Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

21.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2022 r.” – czytaj/kliknij/pobierz

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – pdf

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – xlsx

****************************************************************************************************

20.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do pracowni wieloprzedmiotowej VR w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

20.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa mebli do pracowni wieloprzedmiotowej VR i pracowni robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

20.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego „Zakup i dostawa wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do pracowni robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

14.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego ,,Dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w 2021″ – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

10.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego ,,Realizacja usług medycznych dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w zakresie badań profilaktycznych w 2022 roku” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

09.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa mebli do pracowni wieloprzedmiotowej VR i pracowni robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – czytaj/kliknij/pobierz

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

****************************************************************************************************

09.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do pracowni robotyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – czytaj/kliknij/pobierz

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

****************************************************************************************************

09.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: „Zakup i dostawa wyposażenia technicznego i pomocy dydaktycznych do pracowni wieloprzedmiotowej VR w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” – czytaj/kliknij/pobierz

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

****************************************************************************************************

07.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest: ” Dostawa wyrobów garmażeryjnych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.” – czytaj/kliknij/pobierz

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

****************************************************************************************************

03.12.2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Realizacja usług medycznych dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w zakresie badań profilaktycznych w 2022 roku”. – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

****************************************************************************************************

03.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego „Dostawa i montaż monitora interaktywnego dla oddziafu przedszkolnego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnego Nr 6 w Rzesz” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

03.12.2021 r

WYBÓR OFERTY  – dotyczy zapytania ofertowego „Dostawa laptopa dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnego Nr 6
w Rzeszowie” – czytaj/kliknij/pobierz

****************************************************************************************************

24.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa laptopa dla oddziału
przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

****************************************************************************************************

24.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa i montaż monitora
interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

****************************************************************************************************

09.11.2021 PRZEGLĄD KOMINIARSKI – WYBÓR OFERTY

Przegląd kominiarski wybór oferty – czytaj/pobierz!

PRZEGLĄD TECHNICZNY – WYBÓR OFERTY

Przegląd techniczny wybór oferty – czytaj/pobierz!

. * * * *

02.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

 • * * * *

02.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie półrocznego przeglądu technicznego budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie”. czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

 • * * * *

05.05.2021
WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego „Wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – PrzedszkoInego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz

 • * * * *

05.05.2021
WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego -„Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”.  – czytaj/kliknij/pobierz

 • * * * *

29.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno – PrzedszkoInego nr 6 w Rzeszowie”. – czytaj/kliknij/pobierz


FORMULARZ OFERTY – pobierz

 • * * * *

29.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie”. czytaj/kliknij/pobierz

FORMULARZ OFERTY – pobierz

 • * * * *

28.04.2021

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego: „Ochrona budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w formie całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych z obiektu (z transmisją danych) w okresie od 01.05.2021r. do 31.12.2022r. – wiecej/kliknij/pobierz

       * * * *

26.04.2021

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego  – programowalne zestawy konstrukcyjne:
„Lego SPIKE Prime 45678 – zestaw podstawowy”  – 7 sztuk
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy – Fabryka Zabawek OPEN SHOP, 30-091 Kraków
ul. Bronowicka 58

 * * * *

26.04.2021

WYBÓR OFERTY – dotyczy zapytania ofertowego – 2 drukarki 3D dla celów edukacyjnych.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy – Hobbistycznie.pl Paweł Bolek, Ul. Nowosądecka 18/1, 35-505 Rzeszów

 * * * *

26.04.2021
WYBÓR OFERTY – 10 zestawów do konstruowania i programowania robotów:
„LEGO Mindstorms Wynalazca robotów 51515 ”.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy – MEDIA EXPERT – TERG S.A.

Ul. Za Dworcem1D, 77-400 Złotów

  * * * *

21.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie ochrony budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Nr 6 w Rzeszowie w formie całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych z obiektu
(z transmisją danych) w okresie od 01.05.2021r. do 31.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – otwórz/pobierz
FORMULARZ OFERTY – otwórz/pobierz
KLAUZULA INFORMACYJNA ZAPYTANIA OFERTOWE ZSZP6 – otwórz/pobierz

     * * * *

19.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest 10 zestawów do konstruowania i programowania robotów:
„LEGO Mindstorms Wynalazca robotów 51515 ”.

ZAPYTANIE OFERTOWE – otwórz/pobierz

    * * * *

19.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia są programowalne zestawy konstrukcyjne:
„Lego SPIKE Prime 45678 – zestaw podstawowy”  – 7 sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE – otwórz/pobierz

  * * * *

19.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia są 2 drukarki 3D dla celów edukacyjnych:
ZAPYTANIE OFERTOWE – otwórz/pobierz

* * * * * 

23.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozstrzygnięcie dotyczy ofert na zadanie pn. „Wymiana podłoża na placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE – otwórz

* * * * *

15.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wymiana podłoża na placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24”.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

* * * * *

26.07.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozstrzygnięcie dotyczy ofert na zadanie pn. „Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE – otwórz

* * *

27.06.2019R.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24.  
1. ZAPYTANIE OFERTOWE
2. WZÓR UMOWY
3. KLAUZULA-INFORMACYJNA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH
4. FORMULARZ-OFERTA.doc
5. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

 

* * *

04.06.2019r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

REMONT KORYTARZA SEGMENT A I KLATKI SCHODOWEJ – kliknij

***

22 MAJ 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowych zadania pn.: „Remont korytarza segment A parter i klatki schodowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24”

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE
 2. PRZEDMIAR
 3. FORMULARZ OFERTY
 4. WZÓR UMOWY
 5. WYJAŚNIENIE

***

 

26 kwiecień 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nazwa zadania: „Remont korytarza segment A parter i klatki schodowej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24” – czytaj więcej…

10 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa zadania: „Wykonanie konserwacji, usuwanie bieżących awarii dźwigów zainstalowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie” – czytaj więcej…

10 stycznia 2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY         

Nazwa zadania: „Sprzedaż i dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie” czytaj więcej…

* * *

31 grudnia 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Sprzedaż i dostawa środków czystości i artykułów higienicznych wg załącznika.

Zapytanie ofertowe – środki czystości.

Formularz asortumentowo-ilościowy

_________________________________________________________

31 grudnia 2018r.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty – badania profilaktyczne

Załącznik do protokołu – wybór oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rzeszów, 12.12.2018                        

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie informuje, że zamierza podpisać  nową umowę na realizację w 2019r., usług medycznych dla pracowników naszej placówki w zakresie badań profilaktycznych (badania: wstępne, okresowe i  kontrolne).
Czytaj więcej –  kliknij!

 

Rzeszów, 24.10.2018r.
Zestaw multimedialny

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Rzeszów, 18.10.2018

Zapytanie ofertowe zestaw multimedialny

Zapytanie ofertowe
Umowa – projekt
Oświadczenie
Formularz oferty

Rzeszów, 17.10.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rzeszów,08.10.2018r.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie 300 kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno-profilaktyczna Miasta Rzeszowa – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”. Zadanie finansowane ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w latach 2018-2020” zgodnie z porozumieniem ZK-II.68.2.18.2018 z dnia 17 września 2018 r.
1.  Zapytanie ZSP Nr 06 kamizelki
2.  Załącznik do umowy
3.  Umowa – projekt
4.  Szczegółowy opis kamizelki
5.  Protokół zdawczo-odbiorczy
6.  Oświadczenie
7.  Formularz oferty

Rzeszów, 08.10.2018r.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie 38 szt. gier planszowych „Bezpieczna droga” w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno-profilaktyczna Miasta Rzeszowa – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”. Zadanie finansowane ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w latach 2018-2020” zgodnie z porozumieniem ZK-II.68.2.18.2018 z dnia 17 września 2018 r.
1.  Zapytanie ZSP Nr 06 gry planszowe
2.  Formularz oferty
3.  Oświadczenie
4.  Protokół zdawczo-odbiorczy
5.  Szczegółowy opis gry planszowe
6.  Umowa – projekt
7.  Załącznik do umowy

Rzeszów,08.10.2018

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie 12 zestawów pomocy dydaktycznej (autochodzik) do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego dla dzieci w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno-profilaktyczna Miasta Rzeszowa – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”. Zadanie finansowane ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w latach 2018-2020” zgodnie z porozumieniem ZK-II.68.2.18.2018 z dnia 17 września 2018 r.

 1.  Zapytanie ZSP Nr 06 (autochodzik)
 2.  Formularz oferty Załącznik do umowy
 3. Oświadczenie
 4. Protokół zdawczo-odbiorczy
 5. Szczegółowy opis autochodzik ZSP Nr 06
 6. Umowa – projekt
 7. Załącznik do umowyNr postępowania : ZSP6.273.2. 2018

Rzeszów, 10.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ REMONTU KORYTARZA (segment C I piętro) – otwórz/pobierz

Nr postępowania : ZSP6.273.1. 2018

Rzeszów, 04.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  – otwórz/pobierz

ZAŁĄCZNIK – otwórz/pobierz

28.06.2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE  NA  REMONT  KORYTARZA  SEGMENT  C  I  PIĘTRO  W  ZESPOLE  SZKOLNO  –  PRZEDSZKOLNYM  NR  6  W  RZESZOWIE

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz oferty

3.       Przedmiar

4.       Wzór umowy

 

28.06.2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE  NA   ZAKUP  KOTŁA  WARZELNEGO  DLA ZESPOŁU  SZKOLNO  –  PRZEDSZKOLNEGO  NR  6  W  RZESZOWIE

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz oferty

3.       Charakterystyka kotła

Print Friendly, PDF & Email