WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I – III

 klasa 1        klasa 2        klasa 3 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH IV – VIII

RELIGIA:   klasy 4-8

JĘZYK POLSKI: ogólne wymagania klasyfikacyjne klasa 4    klasa 5   klasa 6    klasa 7     klasa 8

JĘZYK ANGIELSKI:   klasa 1   klasa 2   klasa 3   klasa 4    klasa 5    klasa 6    klasa 7     klasa 8

JĘZYK NIEMIECKI:   klasa 4-5    klasa 6    klasa 7     klasa 8

JĘZYK HISZPAŃSKI:   klasa 4-5    klasa 7

MATEMATYKA:   klasa 4    klasa 5    klasa 6    klasa 7     klasa 8

PRZYRODA:    klasa 4 

HISTORIA: wymagania dla klas 4 – 8   klasa 4    klasa 5   klasa 6    klasa 6    klasa 7     klasa 8

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: klasa 8 (wymagania na oceny śródroczne i roczne)   klasa 8 

BIOLOGIA:     klasa 5   klasa6   klasa 7     klasa 8

PLASTYKA: ogólne wymagania klasyfikacyjne   klasa 4    klasa 5   klasa 6     klasa 7  

MUZYKA:     klasa 4     klasa 5     klasa 6     klasa 7

GEOGRAFIA:     klasa 5    klasa 6   klasa 7     klasa 8

CHEMIA:      klasa 7        klasa 8

FIZYKA:  klasa 7     klasa 8

EDB   klasa 8

INFORMATYKA: klasa 4   klasa 5    klasa 6    klasa 7    klasa 8

TECHNIKA:    klasa 4    klasa 5    klasa 6

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  klasy 4-8

Print Friendly, PDF & Email