PROJEKTY ERASMUS+

Międzynarodowa współpraca szkół  na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Wiecej o programie na stronie www.erasmusplus.org.pl

 

ERASMUS+

CODE OF FUTURE. ECO-FRIENDLY ROBOTICS.

 

READING TEACHING FOR SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSSION

1 wrzesnia 2018 roku szkoła rozpoczeła projekt Erasmus+ pt. „Reding, teaching for social and educational inclussion”. Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Islandii, Hiszpanii, Rumuni i Turcji.

  1. WIZYTA W HISZPANII
  2. WIZYTA W TURCJI
  3. WIZYTA W ISLANDII
  4. SPOTKANIE W POLSCE

 


1 września 2018 roku nasza szkoła rozpoczęła dwuletni projekt Erasmus Plus pt „STEM through robotics” (Nauczanie STEM przez robotykę). Naszymi partnerami są szkoły z Finlandii, Turcji i Słowenii. Głównym założeniem  projektu będzie wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnego nauczania z zastosowaniem technologii informatycznych.

Cele projektu to:
– zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz  posługiwania się językiem obcym w praktyce.
– nabycie umiejętności kreatywnego myślenia, organizacji i komunikacji w pracy zespołowej poprzez budowanie i programowanie robotów.

Będziemy dzielić się wiedzą na temat krajów uczestniczących w projekcie. Poznamy ich kulturę i tradycje.

Dwudziestu czterech uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyło w międzynarodowej wymianie.

Szkoły partnerskie:
1. Harjunrinteen koulu –  Riihimaki – Finlandia
2. Sehit Prof.Dr. Ilhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi – Balikesir – Turcja
3. Osnowna Sola Breg – Ptuj – Słowenia
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – Rzeszów – Polska 

SPOTKANIA PROJEKTOWE – WYMIANA UCZNIÓW
1. WIZYTA W SŁOWENII – zobacz…
2. WIZYTA W TURCJI – zobacz…
3.SPOTKANIE W POLSCE – zobacz

INNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE
1. ROBOTYKA W SP27 – prezentacja w Millenium Hall w Rzeszowie
2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH EUROPY ROBOTÓW VEX IQ „BALTIC OPEN 2019” W ESTONII
3. PREZENTACJA ROBOTÓW VEX IQ – WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ RZESZOWSKICH

ECO-FRIENDLY ROBOTICS FOR THE FUTURE PERFECT WORLD
Strona projektu – czytaj…

1 wrzesnia 2019 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie rozpoczął dwuletni projekty pt. „Eco-friendy robotics for the future perfect world” (Eko-robotyka dla przyszłości zielonego świata świata). Parterami w tym projekcie są szkoły z Portugali, Grecji, Turcji, Łotwy i Estonii. 

ECO-FRIENDLY ROBOTICS FOR A FUTURE PERFECT WORLD
                                
(Ekologiczne roboty dla przyszłości zielonego świata)

Unia Europejska skutecznie musi stawić czoła dwóm wyzwaniom: pierwsze dotyczy degradacji środowiska naturalnego na który duży wpływ ma emisja CO2 do atmosfery co wywołuje tzw. efekt cieplarniany. Drugie wyzwanie związane jest z kryzysem ekonomicznym, który w ostatnich latach miał negatywny  wpływ na europejską gospodarkę. Chcemy aby w młode pokolenie wstąpił duch przedsiębiorczości i innowacyjności, który w przyszłości skutecznie sprosta wyzwaniom konkurencyjności i przyczyni się do gospodarczego rozwoju Europy. Praktyczne podejście do nauczania w szkołach już od najmłodszych lat budzi wśród uczniów chęć  do nauki, zwiększa motywację, zachęca do zdobywania wiedzy i pozostania w szkole na kolejne  etapy edukacji.

Edukacja środowiskowa na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być ważną częścią nauczania od najmłodszych lat i być kontynuowana przez kolejne etapy edukacji, aby umożliwić uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy o środowisku naturalnym. Pozwoli im to w przyszłości działać roztropnie i odpowiedzialnie.W obliczu tych wyzwań pedagogicznych i edukacyjnych 6 szkół z 6 państw europejskich postanowiło współpracować w ramach strategicznego partnerstwa Erasmus +. Będą wymieniać się dobrymi praktykami w zakresie robotyki, informatyki, a także podejmą tematykę ochrony środowiska jako ważny element w edukacji młodego człowieka. Oferujemy naszym uczniom innowacyjny projekt, który wykorzystuje robotykę i innowacyjne technologie ICT , tak aby przyczynić się do realizacji strategii Europa 2020. 
Różnorodność naszych terytoriów pomoże uczniom i ich rodzinom poznać piękno różnych stron obszaru europejskiego w aspekcie środowiskowym, gospodarczym i społeczno-kulturalnym.
Działając w myśl powiedzenia „Myśl globalnie – działaj lokalnie” uczniowie będą najpierw ukierunkowywani w aspekcie szerszego – globalnego spojrzenia na świat po to aby mogli odpowiedzialnie działać lokalnie. 
Umiejętności kluczowe (zdefiniowane przez Parlament Europejski lub Radę Europejską), takie jak: komunikacja w języku obcym oraz kompetencje cyfrowe będą rozwijane, doskonalone oraz poddawane systematycznej ewaluacji  podczas realizacji projektu.   

  1. WIZYTA W PRTUGALI – zobacz…
  2. WIZYTA W TURCJI – zobacz…
Print Friendly, PDF & Email