PROJEKTY ERASMUS+

Międzynarodowa współpraca szkół  na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Wiecej o programie na stronie www.erasmusplus.org.pl

 

PROJEKT ERASMUS+ / EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

   CLEAN ENERGY – GREEN FUTURE

1 września 2022 roku rozpoczęliśmy projekt ERASMUS+ o tematyce ekologicznej pt: „Clean Energy – green Future”. Zakończenie projektu – 31.08.2023.
OPIS PROJEKTU:
Projekt „Czysta Energia Zielona Przyszłość”  to współpraca szkół i instytucji w ramach  partnerstwa na małą skalę, które koncentruje się na energii i zmianach klimatu. Globalnie, użycie energii stanowi zdecydowanie największe źródło emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działalności ludzkiej. Około dwie trzecie globalnych emisji gazów cieplarnianych są związane ze spalaniem paliw kopalnych na potrzeby ogrzewania, produkcji elektryczności, transportu i przemysłu.

W ramach tego projektu mamy na celu zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat CZYSTEJ ENERGII, aby stworzyć ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ. Ponieważ jedynym efektem zmian klimatu nie jest ocieplenie Ziemi. Od 1990 roku częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak cyklony i powodzie, również wzrosła, a susze i plony w niektórych krajach zmniejszyły się. Zmiana klimatu to kluczowy problem naszych czasów i jesteśmy w kluczowym momencie. Nauczanie o zmianach klimatu to również ważny problem do rozwiązania, a nauczyciele potrzebują materiałów i narzędzi, aby to zrobić. Dlatego w ramach projektu mamy na celu:

Pomoc nauczycielom/uczniom w skupieniu się na problemach związanych z globalnym ociepleniem (zmiany klimatu, odnawialne źródła energii, recykling)

Pracę nad czystą energią w celu znalezienia rozwiązań dla problemów środowiskowych

Wymianę dobrych praktyk/doświadczeń dotyczących bycia „czystymi i zielonymi” organizacjami

Zwiększenie świadomości rządów/decydentów politycznych w celu redukcji emisji węgla

Uczenie o różnych odnawialnych źródłach energii (wiatr, słońce, biomasa …) i ich wpływie na zmiany klimatu

Zwiększenie świadomości i edukację nauczycieli oraz ich uczniów, aby zapobiec zachowaniom zwiększającym emisje węgla z działalności ludzkiej

Opracowanie planów lekcji w celu wymiany pomysłów/doświadczeń na temat rozwiązań, które zmniejszą emisje węgla i wprowadzą te rozwiązania do programu nauczania.

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 6 szkół i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2022 roku.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel informatyki mgr Mariusz Wróblewski

Instytucje NGO i szkoły współpracujące w projekcie:
1. ASOCIACION EDUCATIVA POR LA INTEGRACION Y LA IGUALDAD – Murcja/Hiszpania
2. AYFER CEYLAN EMET FEN LÝSESÝ  – Afyonkarahisar/Turcja
3. Agrupamento de escolas Terras de Larus – Amora-Seixal – Portugalia
4. Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie – Polska

SPOTKANIA PROJEKTOWE:

WIZYTA W HISZPANII
WIZYTA W POLSCE – czytaj…
WIZYTA W PORTUGALII

 

PROJEKT ERASMUS+

CODE OF FUTURE. ECO-FRIENDLY ROBOTICS.

1 września 2020 roku rozpoczęliśmy kolejny projekt Erasmus+ związany z nowoczesnymi technologiami, programowaniem, robotyka. Zakończenie współpracy – 31 sierpnia 2023r.

OPIS PROJEKTU:
Technologia, zwłaszcza w dziedzinie robotyki, robi ogromne postępy. W przyszłości roboty będą pełnić różnorodne role w wielu sektorach. Gdy robotyka zacznie odgrywać coraz większą rolę na świecie i w naszym życiu, jej wpływ na środowisko będzie coraz bardziej zauważalny. Kwestie środowiskowe to kluczowe problemy dotyczące całego świata. Niestety, działania różnych instytucji koncentrują się głównie na zwiększeniu świadomości w tej dziedzinie. Główna idea tego projektu polega na wyzwaniu wobec problemów środowiskowych oraz wzmacnianiu robotów przyjaznych dla środowiska w celu rozwijania umiejętności uczniów XXI wieku. Działania związane z robotyką są elastyczne, dlatego można je dostosować do potrzeb uczniów. Dlatego edukacyjne roboty, takie jak LEGO i VEX, stały się popularne wśród uczniów szkół średnich. Nauczyciele wykorzystują w lekcjach wpływy nauczania opartego na STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka) z wzbogaconą technologią treścią i umiejętnościami. Jako 6 szkół z Turcji, Portugalii, Estonii, Polski, Hiszpanii i Macedonii z doświadczeniem w robotyce i środowisku dążymy do bycia ekologicznymi szkołami, służąc celom UE na 2020 rok. Główne cele UE na 2020 rok, które zostały uwzględnione w strategii, dotyczące zmian klimatycznych i energii to:
Zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do poziomów z 1990 roku
Uzyskiwać 20% energii ze źródeł odnawialnych
Zwiększyć efektywność energetyczną o 20%

W związku z celami UE na 2020 rok oraz priorytetami Erasmus+ chcemy zwiększyć cyfrową kompetencję poprzez wykorzystanie edukacyjnych robotów jako ważnego narzędzia w rozwijaniu proponowanych działań, zarówno w naszym środowisku edukacyjnym, jak i poza nim, w celu zwiększenia czystości i ochrony środowiska. W świetle celów UE na 2020 rok (zmniejszenie niepowodzeń w czytaniu, matematyce i naukach ścisłych do poniżej 15%) chcemy włączyć naukę i technologię do naszych działań edukacyjnych, rozwijając model w naszych instytucjach i przyczyniając się do zrównoważonego wzrostu naszych krajów.

Dlatego celem tego projektu jest:

1- Pomoc uczniom w skupieniu się na kwestiach związanych z naturalnym środowiskiem (odnawialne źródła energii, recykling, zmiany klimatyczne itp.)

2- Praca nad rozwiązaniem problemów środowiskowych za pomocą edukacyjnych robotów

3- Zerwanie negatywnych stereotypów związanych z robotami i poszukiwanie globalnych rozwiązań za pomocą edukacyjnych robotów

4- Dzielenie się najlepszymi praktykami/doświadczeniami w dążeniu do bycia ekologicznymi szkołami

5- Wzmocnienie profesjonalnych profili naszych nauczycieli

6- Nauka współpracy z różnymi kulturami

7- Zwiększenie sukcesów akademickich uczniów w lekcjach STEM za pomocą edukacyjnych robotów (VEX, LEGO EV3)

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 6 szkół i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2020 roku.

Szkoły współpracujące:

 1. Afyon Lisesi– TURCJA
 2. Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide – PORTUGALIA
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie – POLSKA
 4. Tallinna Kristiine Gümnaasium – ESTONIA
 5. IES Carlos Cano – HISZPANIA
 6. Sredno Opshtinsko Uchilishte Nikola Karev Strumica – MACEDONIA PÓŁNOCNA

Koordynator projektu: nauczyciel informatyki i robotyki mgr Mariusz Wróblewski

KRÓTKOTERMINOWE WYMIANY UCZNIÓW:
1. WIZYTA W ESTONII/TALLIN – czytaj…
2. WIZYTA W PORTUGALII/PORTELLA – czytaj…
3. WIZYTA W MACEDONII PÓŁNOCNEJ – czytaj…
4. WIZYTA W TURCJI/AFYON – czytaj…
5. WIZYTA W POLSCE – czytaj…
6. WIZYTA W HISZPANII/LOS BARRIOS – czytaj…

 •  

PROJEKT ERASMUS+ 

PICK UP STEAM

 1 września 2020 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny rozpoczął międzynarodową współpracę w projekcie STEAM.

OPIS PROJEKTU:

Mieszkamy w świecie, gdzie wszystko się zmienia. Nasze dzieci dzisiaj, nasi uczniowie, będą musiały pracować w zawodach, które jeszcze nie zostały stworzone. Ważne jest, by przygotować je na przyszłość, w której takie umiejętności jak programowanie i kodowanie, projektowanie nowych maszyn, aplikacji, gadżetów, praca z robotami będą niezwykle ważne. Jednocześnie kreatywność, praca zespołowa, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów i innowacje mogą być bardzo ważne w ich życiu. Wszystko to wymaga szkolenia. Chcemy wzmocnić zdolności uczniów do radzenia sobie z wyzwaniami w społeczeństwie przyszłości.

Chcemy skupić się na dziewczynach, które coraz bardziej angażują się w obszary naukowo-technologiczne, ale prawda jest taka, że płeć nadal stanowi przeszkodę w rozwoju zawodowym kobiet. Chcemy przełamywać historyczne stereotypy związane z dziedzinami STEM i inspirować nowe pokolenia innowatorów pracujących w różnych dziedzinach.

CELE:

1- Włączenie edukacji STEAM do naszego programu nauczania, projektowanie i planowanie różnych aktywności dla różnych wieków i poziomów edukacji, korzystając z metod PBL, które obejmują pracę zespołową, kreatywność, myślenie krytyczne, w celu pomocy uczniom w rozwijaniu kluczowych kompetencji i stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom.

2- Pracowanie w obszarach STEAM z uwzględnieniem wrażliwości na równość płci, nie tylko aby przełamywać bariery historycznych stereotypów, które najbardziej wpływają na kobiety, ale także inne aspekty, które wpływają na motywacje i zainteresowania, takie jak samoocena dotycząca kompetencji do uczenia się i pracy w dziedzinach STEM w przyszłości.

3- Motywowanie uczniów, nauczycieli, a nawet rodzin uczniów do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w innym języku, zwłaszcza angielskim, ale także wzmacnianie zainteresowania innymi językami i kulturami europejskimi.

4- Zwiększenie świadomości uczniów na temat zmian klimatu poprzez zaangażowanie ich w działania związane z zrównoważonym rozwojem podczas jednej z mobilności oraz w działaniach eTwinning w trakcie projektu.

5- Zwiększenie zrozumienia innych kultur i krajów poprzez nawiązywanie kontaktów i relacji z nauczycielami i uczniami z krajów europejskich.

6- Wsparcie i zachęcanie nauczycieli do ciągłego uczenia się i doskonalenia swojego rozwoju zawodowego poprzez oferowanie możliwości innowacji w nowych metodologiach i narzędziach dydaktycznych.

7- Uświadomienie uczniom znaczenia pracy zespołowej, równości i integracji.

8- Nadanie naszym szkołom wymiaru międzynarodowego poprzez projektowanie międzynarodowego planu i działań mających na celu jego promocję.

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 5 szkół i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2020 roku.
Koordynator projektu: nauczyciel informatyki i robotyki mgr Mariusz Wróblewski

Szkoły współpracujące:
1. Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie – Polska
2. KUDRET DEMIR ORTAOKULU  – Turcja
3. Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S.João dos Montes – Portugalia
4. Alytaus Panemunes progimnazija  – Litwa
5. San Felix Ikastola   – Hiszpania

KRÓTKOTERMINOWE WYMIANY UCZNIÓW:

 1. WIZYTA W PORTUGALII – czytaj…
 2. WIZYTA W POLSCE – czytaj…
 3. WIZYTA NA LITWIE – czytaj…
 4. WIZYTA W TURCJI – czytaj…
 5. WIZYTA W HISZPANII – czytaj…

PROJEKT ERASMUS+ 

TECHNOLOGIE DLA EDUKACJI. ALTERNATYWNE METODY NAUCZANIA I STEAM

Rozpoczęcie projektu 1.09.2020 – zakończenie 31.08.2023

OPIS PROJEKTU:
Projekt realizowany przez 5 szkół średnich w Portugalii, Polsce, Rumunii, Serbii i Hiszpanii z uczniami w wieku od 11 do 16 lat.
Jest oparty na przedmiotach STEAM oraz na wykorzystaniu nowych technologii (ICT), jak również na projekcie edukacyjnym 5 uczestniczących szkół. Wszyscy mamy doświadczenie w nowych metodologiach edukacyjnych, 5 z nich zostanie udostępnionych, aby mogły być używane przez całą społeczność edukacyjną. Niektóre z metodologii obejmują propozycje dla edukacyjnej poprawy i innowacji, które mają związek z możliwością prowadzenia procesu nauczania i uczenia się w sposób stacjonarny (na przykład e-learning czy odwrócona klasa). Jak ostatnio zweryfikowaliśmy, szkoły w których których nauczyciele i uczniowie są przyzwyczajeni do tych praktyk edukacyjnych i do intensywnego korzystania z ICT, będą mieli porównawczą przewagę w przyszłych opcjach uczenia się i postępu.

CELE PROJEKTU:

1-Promowanie nauki przedmiotów naukowo-technologicznych.
2-Zwiększenie podstawowych kompetencji i umiejętności uczniów.
3-Gwarantowanie równych szans dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz dla grup w 
ryzyku socjoekonomicznym.
4-Unikanie przedwczesnego opuszczania szkoły.
5-Promowanie równości płci.

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 5 szkół i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2020 roku.

Koordynator projektu: nauczyciel informatyki i robotyki: mgr Mariusz Wróblewski

SZKOŁY WSPÓŁPRACUJACE:
1. Ins El Vern – Hiszpania
2. Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie – Polska
3. SCOALA GIMNAZIALA PUI  – Rumunia
4. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS – Portugalia
5. Ekonomska skola „9.maj”  – Serbia

SPOTKANIE ROBOCZE KOORDYNATORÓW:
1. HISZPANIA/PALMA DE MALLORKA

KROTKOTERMINOWE WYMIANY UCZNIÓW:

 1. PORTUGALIA/BARCELLOS –
 2. HISZPANIA/BARCELONA –
 3. POLSKA/RZESZÓW
 4. SERBIA/SREMSKA MITROVICA –
 5. RUMUNIA/PUI

PROJEKT ERASMUS+ 

READING TEACHING FOR SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSSION

1 wrzesnia 2018 roku szkoła rozpoczeła projekt Erasmus+ pt. „Reding, teaching for social and educational inclussion”. Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Islandii, Hiszpanii, Rumuni i Turcji.
Projekt zakończony 31. 08.2021r.

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 4 szkół i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2018 roku.
Koordynator projektu: mgr Mariusz Wróblewski

OPIS PROJEKTU
Konieczność wymiany najlepszych praktyk w zakresie informowania i szkolenia nauczycieli w zakresie pomocy uczniom w sytuacjach ryzyka w rozwijaniu umiejętności uczenia się i czytania, a także w integracji szkolnej i społecznej.

Cele projektu O1 – Szkolenie dla nauczycieli w zakresie efektywnych metod rozwijania umiejętności czytania oraz integracji szkolnej uczniów zagrożonych. O2 – 3% spadek w liczbie uczniów z poważnymi trudnościami w czytaniu i zrozumieniu tekstów pisanych. O3 – Wymiana najlepszych praktyk w zakresie technik czytania tekstów pisanych i integracji szkolnej uczniów zagrożonych. O4 – Wzrost współpracy między szkołami UE w zakresie wspólnych działań edukacyjnych poprzez partnerstwa w integracji szkolnej i stymulacji czytania.

Liczba i profil uczestników

 • co najmniej 10 nauczycieli z 5 szkół uczestniczących w działaniach wymiany najlepszych praktyk, w zakresie metod czytania/nauki. Wykazali zwiększone zainteresowanie integracją szkolną i rozwijaniem umiejętności czytania wśród uczniów zagrożonych, wzrost motywacji do uczestnictwa w wymianie dobrej praktyki w tym zakresie, gotowość do rozpowszechniania wyników na poziomie instytucjonalnym.
 • co najmniej 50 nauczycieli z 5 szkół szkolonych pośrednio (za pomocą wideokonferencji) w określonych dziedzinach.
 • Co najmniej 100 nauczycieli (z 5 szkół + sąsiednich szkół) przeszkolonych w określonych obszarach.

Opis działań

 1. Zarządzanie zespołem / szkolenie z realizacji projektu
 2. Wybór nauczycieli do uczestnictwa w wymianie dobrych praktyk w 5 szkołach
 3. Podpisanie umów o uczeniu się między uczestnikami a szkołą
 4. Opracowywanie działań przygotowawczych do mobilności (pedagogiczne, międzykulturowe, językowe)
 5. Realizacja działań wymiany dobrych praktyk: 2 nauczycieli/szkoła/aktywność.
 6. Organizacja działań mających na celu rozwijanie nabytych kompetencji w szkołach pochodzenia.
 7. Rozpowszechnianie wyników projektu
 8. Monitorowanie wpływu projektu na poziomie instytucjonalnym (plan monitoringu)
 9. Opracowywanie i okresowe przeglądanie planu integracji i stymulacji czytania wśród uczniów w sytuacjach ryzyka.
 10. Monitorowanie i ciągła ewaluacja wszystkich działań realizowanych w ramach projektu
 11. Sprawozdawczość pośrednia i końcowa do ANCDEFP (NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH DLA EDUKACJI I ROZWOJU ZAWODOWEGO).

Metodologia do zastosowania w realizacji projektu W ramach projektu zostaną zrealizowane:

 • 5 wymian dobrych praktyk między 5 szkołami partnerskimi w celu stymulacji czytania i integracji szkolnej co najmniej 3% uczniów zagrożonych.
 • 2 bezpośrednie szkolenia oraz 10 warsztatów/informacji (co najmniej 10 nauczycieli/5 szkół) oraz co najmniej 5 pośrednich szkoleń/informacji (50 nauczycieli/5 szkół) w ramach 5 zaplanowanych działań wymiany najlepszych praktyk; ich celem jest rozwijanie umiejętności nauczycieli w pracy z uczniami w sytuacjach ryzyka w celu rozwijania umiejętności czytania oraz integracji szkolnej i społecznej.
 • Działania z uczniami na platformie e-twinning, w wspólnym przestrzeni twin-space dla 5 szkół, gdzie będą komunikować się i współpracować z uczniami z krajów partnerskich projektu.
 
 1. WIZYTA W HISZPANII
 2. WIZYTA W TURCJI
 3. WIZYTA W ISLANDII
 4. SPOTKANIE W POLSCE


1 września 2018 roku nasza szkoła rozpoczęła dwuletni projekt Erasmus Plus pt „STEM through robotics” (Nauczanie STEM przez robotykę). Naszymi partnerami są szkoły z Finlandii, Turcji i Słowenii. Głównym założeniem  projektu będzie wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnego nauczania z zastosowaniem technologii informatycznych.
Projekt został przedłużony  31.08.2021r. z powodu pandemii COVID-19

Cele projektu to:
– zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz  posługiwania się językiem obcym w praktyce.
– nabycie umiejętności kreatywnego myślenia, organizacji i komunikacji w pracy zespołowej poprzez budowanie i programowanie robotów.

Będziemy dzielić się wiedzą na temat krajów uczestniczących w projekcie. Poznamy ich kulturę i tradycje.

Dwudziestu czterech uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyło w międzynarodowej wymianie.

Szkoły partnerskie:
1. Harjunrinteen koulu –  Riihimaki – Finlandia
2. Sehit Prof.Dr. Ilhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi – Balikesir – Turcja
3. Osnowna Sola Breg – Ptuj – Słowenia
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – Rzeszów – Polska 

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 4 szkół i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2018 roku.

Koordynator projektu: nauczyciel informatyki mgr Mariusz Wróblewski

SPOTKANIA PROJEKTOWE – WYMIANA UCZNIÓW
1. WIZYTA W SŁOWENII – zobacz…
2. WIZYTA W TURCJI – zobacz…
3.SPOTKANIE W POLSCE – zobacz

WIDEO – prezentacja
1. Spotkanie w Polsce – zobacz
2. Spotkanie w turcji – zobacz

INNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE
1. ROBOTYKA W SP27 – prezentacja w Millenium Hall w Rzeszowie
2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH EUROPY ROBOTÓW VEX IQ „BALTIC OPEN 2019” W ESTONII
3. PREZENTACJA ROBOTÓW VEX IQ – WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ RZESZOWSKICH

ECO-FRIENDLY ROBOTICS FOR THE FUTURE PERFECT WORLD
Projekt otrzymał europejską nagrodę w zakresie innowacyjnego nauczania „European Innovative Teaching Award – 2023”
Europejska Nagroda innowacyjnosci „Eco-Friendly Robotics” – czytaj…

Informacja o Europejskiej Nagroda Innowacyjności – czytaj

Strona projektu – czytaj…

1 wrzesnia 2019 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie rozpoczął trzyletni projekt pt. „Eco-friendy robotics for the future perfect world” (Eko-robotyka dla przyszłości zielonego świata świata).
Zakończenie projektu – 31.08.2022
Parterami w tym projekcie są szkoły z Portugali, Grecji, Turcji, Łotwy i Estonii. 

ECO-FRIENDLY ROBOTICS FOR A FUTURE GREEN WORLD
                                
(Ekologiczne roboty dla przyszłości zielonego świata)

Unia Europejska skutecznie musi stawić czoła dwóm wyzwaniom: pierwsze dotyczy degradacji środowiska naturalnego na który duży wpływ ma emisja CO2 do atmosfery co wywołuje tzw. efekt cieplarniany. Drugie wyzwanie związane jest z kryzysem ekonomicznym, który w ostatnich latach miał negatywny  wpływ na europejską gospodarkę. Chcemy aby w młode pokolenie wstąpił duch przedsiębiorczości i innowacyjności, który w przyszłości skutecznie sprosta wyzwaniom konkurencyjności i przyczyni się do gospodarczego rozwoju Europy. Praktyczne podejście do nauczania w szkołach już od najmłodszych lat budzi wśród uczniów chęć  do nauki, zwiększa motywację, zachęca do zdobywania wiedzy i pozostania w szkole na kolejne  etapy edukacji.

Edukacja środowiskowa na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna być ważną częścią nauczania od najmłodszych lat i być kontynuowana przez kolejne etapy edukacji, aby umożliwić uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy o środowisku naturalnym. Pozwoli im to w przyszłości działać roztropnie i odpowiedzialnie.W obliczu tych wyzwań pedagogicznych i edukacyjnych 6 szkół z 6 państw europejskich postanowiło współpracować w ramach strategicznego partnerstwa Erasmus +. Będą wymieniać się dobrymi praktykami w zakresie robotyki, informatyki, a także podejmą tematykę ochrony środowiska jako ważny element w edukacji młodego człowieka. Oferujemy naszym uczniom innowacyjny projekt, który wykorzystuje robotykę i innowacyjne technologie ICT , tak aby przyczynić się do realizacji strategii Europa 2020. 
Różnorodność naszych terytoriów pomoże uczniom i ich rodzinom poznać piękno różnych stron obszaru europejskiego w aspekcie środowiskowym, gospodarczym i społeczno-kulturalnym.
Działając w myśl powiedzenia „Myśl globalnie – działaj lokalnie” uczniowie będą najpierw ukierunkowywani w aspekcie szerszego – globalnego spojrzenia na świat po to aby mogli odpowiedzialnie działać lokalnie. 
Umiejętności kluczowe (zdefiniowane przez Parlament Europejski lub Radę Europejską), takie jak: komunikacja w języku obcym oraz kompetencje cyfrowe będą rozwijane, doskonalone oraz poddawane systematycznej ewaluacji  podczas realizacji projektu.   

Projekt został przygotowany przez koordynatorów z 6 szkół (Portugalii, Estonii, Turcji , Łotwy, Grecji, Polski) i zdobył grant w wyniku konkursu wniosków organizowanego przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ w lipcu 2012 roku.
Koordynator projektu: nauczyciel informatyki i robotyki mgr Mariusz Wróblewski

 1. WIZYTA W PRTUGALI – zobacz…
 2. WIZYTA W TURCJI – zobacz…
 3. WIZYTA W ESTONII
 4. WIZYTA W POLSCE – zobacz…
 5. WIZYTA NA ŁOTWIE
 6. WIZYTA W GRECJI


PROJEKT ERASMUS+ AKCJA KA 1 –  „MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ”
TYTUŁ: „Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów
Projekt realizowany id 1.06.2017 do 30.05.2019
Autorami projektu są:
mgr Mariusz Wróblewski – nauczyciel informatyki i robotyki
mgr Renata Miłek – nauczyciel matematyki
mgr Irena Karszniewicz – nauczyciel matematyki i jezyka angielskiego
mgr Joanna Wilanowska-Rzemień – nauczyciel przedszkola

Koordynator projektu: nauczyciel informatyki mgr Mariusz Wróblewski

OPIS PROJEKTU

Projekt „Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów” to owoc zaangażowania nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.

Nasz cel to podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry dzięki udziałowi w Akcji 1 programu Erasmus+, skupiającym się na mobilności edukacyjnej nauczycieli. W dłuższej perspektywie planujemy wprowadzenie programowania i nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacji i Komunikacji (TIK), metody CLIL oraz realizację projektów w ramach platformy eTwinning oraz Akcji 2 programu Erasmus+.

Wierzymy, że solidne przygotowanie naszych uczniów już od najmłodszych lat przyczyni się do zrównywania szans edukacyjnych z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej, co z kolei sprzyja ich zrównoważonemu rozwojowi.

W naszym projekcie aktywnie zaangażowanych będzie 14 nauczycieli, wyróżniających się kreatywnością i zaangażowaniem, reprezentujących zarówno przedszkole, jak i szkołę podstawową. Wśród nich są pedagodzy odpowiedzialni za edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, język angielski, polski, matematykę, informatykę oraz wychowawców świetlicy. Wyboru dokonano według kryteriów dostosowanych do potrzeb projektu. Są to ludzie, którzy dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju placówki i otwarci są na międzynarodową współpracę.

Podczas zebrania w ZSP 6 przeprowadziliśmy analizę potrzeb. Obszary wymagające interwencji zostały zidentyfikowane na podstawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych, która ma zostać wdrożona w zreformowanej szkole od 1.09.2017 r.

Planowane szkolenia dla naszej kadry są odpowiedzią na wyzwania stojące przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie. Szkolenia skupiają się na podniesieniu kwalifikacji w językach obcych, poznaniu nowych technologii, modernizacji programów nauczania, a także wprowadzeniu metody CLIL. Mobilności zagraniczne odbędą się w Wielkiej Brytanii, Malcie i we Włoszech w lipcu, sierpniu i październiku 2017 r.

Każdy z nauczycieli wybrał szkolenia, które nie tylko doskonalą umiejętności językowe, ale także rozszerzają wiedzę z zakresu nowych technologii. Współczesna edukacja wymaga od pedagogów korzystania z narzędzi multimedialnych, które są kluczowe w przygotowywaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Szkolenia w tym obszarze są niezbędne, aby nauczyciele byli na bieżąco z najnowszymi narzędziami i technologiami.

Projekt „Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów” to owoc zaangażowania nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.

Nasz cel to podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry dzięki udziałowi w Akcji 1 programu Erasmus+, skupiającym się na mobilności edukacyjnej nauczycieli. W dłuższej perspektywie planujemy wprowadzenie programowania i nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacji i Komunikacji (TIK), metody CLIL oraz realizację projektów w ramach platformy eTwinning oraz Akcji 2 programu Erasmus+.

Wierzymy, że solidne przygotowanie naszych uczniów już od najmłodszych lat przyczyni się do zrównywania szans edukacyjnych z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej, co z kolei sprzyja ich zrównoważonemu rozwojowi.

W naszym projekcie aktywnie zaangażowanych będzie 14 nauczycieli, wyróżniających się kreatywnością i zaangażowaniem, reprezentujących zarówno przedszkole, jak i szkołę podstawową. Wśród nich są pedagodzy odpowiedzialni za edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, język angielski, polski, matematykę, informatykę oraz wychowawców świetlicy. Wyboru dokonano według kryteriów dostosowanych do potrzeb projektu. Są to ludzie, którzy dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju placówki i otwarci są na międzynarodową współpracę.

Podczas zebrania w ZSP 6 przeprowadziliśmy analizę potrzeb. Obszary wymagające interwencji zostały zidentyfikowane na podstawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych, która ma zostać wdrożona w zreformowanej szkole od 1.09.2017 r.

Planowane szkolenia dla naszej kadry są odpowiedzią na wyzwania stojące przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie. Szkolenia skupiają się na podniesieniu kwalifikacji w językach obcych, poznaniu nowych technologii, modernizacji programów nauczania, a także wprowadzeniu metody CLIL. Mobilności zagraniczne odbędą się w Wielkiej Brytanii, Malcie i we Włoszech w lipcu, sierpniu i październiku 2017 r.

Każdy z nauczycieli wybrał szkolenia, które nie tylko doskonalą umiejętności językowe, ale także rozszerzają wiedzę z zakresu nowych technologii. Współczesna edukacja wymaga od pedagogów korzystania z narzędzi multimedialnych, które są kluczowe w przygotowywaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Szkolenia w tym obszarze są niezbędne, aby nauczyciele byli na bieżąco z najnowszymi narzędziami i technologiami.

Print Friendly, PDF & Email