BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia zapisywane były do dnia 30 września 2019 r.
W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2022 r.)


Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:
ważna legitymacja szkolna (tj. do dnia 30.09.2021) oraz:
a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem
zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT lub
c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;
– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.


Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:
Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego
Lisa Kuli 20
od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:30
pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30
niedziele nieczynne
Grottgera 22, Targowa 1
od poniedziałku do piątku 8:00 – 17:30
pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30
niedziele nieczynne
Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
• C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65
od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30
niedziele nieczynne
Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7
od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:30
soboty i niedziele nieczynne
Trembeckiego 3
od poniedziałku do piątku 7:30 – 14:45
soboty i niedziele nieczynne

Print Friendly, PDF & Email