ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – kwalifikacja uczniów przyszłych klas pierwszych

W związku z otrzymanymi aktualnymi wytycznymi z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie dotyczącymi kwalifikacji uczniów klas I szkół podstawowych do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych organizowanych na bazie szkół, informujemy, że od nowego roku szkolnego 2021/2022, kwalifikacja ta odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia swojego dziecka do takich zajęć, przez rodzica/opiekuna czytaj wiecej …

Print Friendly, PDF & Email