O SZKOLE

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie wchodzi Szkoła Podstawowa nr 27 im. I. J. Paderewskiego oraz Publiczne Przedszkole nr 21.
W Zespole duży nacisk kładzie się na motywowanie i aktywizowanie dzieci w procesie uczenia się. Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Naszym zadaniem jest:

  • kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie gwarantującym solidne przygotowanie do dalszej edukacji;
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
  • wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania oraz przekazywanie uczniom pozytywnych wartości wychowawczych;
  • wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom nowoczesnego życia.

Nasza szkoła jest nowoczesna, bezpieczna i przyjazna. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za swoje decyzje. W naszej szkole wychowujemy ucznia do szacunku, współpracy i otwartości na drugiego człowieka. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, wyposażonego w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:

 

***

 

 

Print Friendly, PDF & Email