SZKOLNY KONKURS FIZYCZNO – TECHNICZNY „EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY”

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, a w szczególności fizyką i techniką, rozwój umiejętności pracy w grupie oraz pogłębianie umiejętności prezentacji swojej pracy.

 1. W konkursie mogą brać udział drużyny składajcie się maksymalnie z 3 osób.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest skonstruowanie urządzenia, w którym wykorzystanie zjawisk fizycznych pozwoli na przetransportowanie metalowej kulki.
 3. Powierzchnia urządzenia nie może przekraczać wymiarów ławki szkolnej, tj. 120 cm x 70 cm. Maksymalna wysokość urządzenia to 150 cm. UWAGA! Urządzenie musi stabilnie stać także na ławce o wymiarach 120 cm x 50 cm.
 4. Łącznikiem między urządzeniami są 2 metalowe kulki o średnicy 2 cm. W każdym urządzeniu wlot i wylot kulki musi znajdować się na wysokości 45 cm (wlot: 40-45 cm, wylot: 45-50 cm) w centralnej części urządzenia.
 5. Urządzenie powinno działać nie krócej niż 20 sekund, jednak nie dłużej niż 120 sekund.
 6. Kulka powinna poruszać się od strony lewej do prawej z miejsca obserwacji widza.
 7. Działanie urządzenia rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od poprzedzającego go urządzenia, a kończy przekazaniem kolejnej kulki do następnego urządzenia.
 8. Użycie jakichkolwiek niebezpiecznych substancji chemicznych o charakterze trującym, palnym lub wybuchowym jest zabronione. Zabronione jest także wykorzystywanie wysokiego napięcia bądź zwierząt. Każde urządzenie musi działać w sposób nieszkodliwy dla środowiska, obserwatorów oraz innych urządzeń w łańcuchu. Powinno ono być na tyle trwałe na ile jest to możliwe. Urządzenia nie spełniające wymogów bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone do finału.
 9. Wykorzystywane urządzenia elektryczne (m.in. pompy, silniki, wentylatory) mogą pracować pod maksymalnym napięciem 24 V. Można korzystać z baterii lub akumulatorów. Zabronione jest użycie napięcia sieciowego.
 10. Urządzenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby mogło zostać ponownie uruchomione po upływie 20 minut. Każde urządzenie powinno działać bez większej ingerencji twórców.
 11. Prace będą oceniane w kategoriach: ilość zastosowanych zjawisk fizycznych, skuteczność urządzenia oraz kreatywność i estetyki jego wykonania.

 

Prace należ dostarczyć 24 maja 2024 roku do p.Strug

Print Friendly, PDF & Email