KONTAKT

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RZESZOWIE

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Przedszkole Publiczne Nr 21
ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów

Dyrektor ZSP Nr 6 – mgr Dorota Nowak-Maluchnik

tel.         17 748 26 09
e-mail:   dyrektor@zszp6.rzeszow.pl


Wicedyrektor ZSP Nr 6 – mgr Danuta Cyrulik

tel:         17 748 26 03
e-mail:    dyrektor2@zszp6.rzeszow.pl

Wicedyrektor ZSP Nr 6 – mgr Alina Reguła

tel:         17 748 35 90
e-mail:    dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl

Sekretariat

tel.  17 748 26 00
fax. 17 748 26 10
e-mail:  sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

Pokój nauczycielski: tel.  17 748 26 02
Kierownik administracyjny: tel.   1748 26 05
e-mail:  administracja@zszp6.rzeszow.pl

Księgowość: tel.  17 748 26 06
e-mail:   ksiegowosc@zszp6.rzeszow.pl

Higienistka: tel.  17 748 26 07
Rada Rodziców: e-mail: radarodzicow@zszp6.rzeszow.pl 

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek 7:00 -15:30
Wtorek   7:00-16:00
Środa  7:00-15:30
Czwartek  7:00-15:30
Piątek7:00-15:30

Dyżur Dyrektora
Dorota Nowak – Maluchnik

Wtorek od 14:00 do 16:00
czwartek od 13:30 do 15:30

Dyżur Wicedyrektora
Danuta Cyrulik

Wtorek od 7:00 do 9:00

Dyżur Wicedyrektora
Alina Reguła

Wtorek od 14:30 do 16:30

Print Friendly, PDF & Email