KONTAKT

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RZESZOWIE

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Przedszkole Publiczne Nr 21
ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów

Dyrektor ZSP Nr 6 – mgr Dorota Nowak-Maluchnik

tel.         17 748 26 09
e-mail:   dyrektor@zszp6.rzeszow.pl


Wicedyrektor ZSP Nr 6 – mgr Danuta Cyrulik

tel:         17 748 26 03
e-mail:    dyrektor2@zszp6.rzeszow.pl

Wicedyrektor ZSP Nr 6 – mgr Alina Reguła

tel:         17 748 35 90
e-mail:    dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl

 

Sekretariat

tel.  17 748 26 00

fax. 17 748 26 10

e-mail:  sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

 

Pokój nauczycielski: tel.  17 748 26 02


Kierownik administracyjny:
 tel.   1748 26 05

e-mail:  administracja@zszp6.rzeszow.pl


Księgowość: 
tel.  17 748 26 06

e-mail:   ksiegowosc@zszp6.rzeszow.pl


Higienistka:
 tel.  17 748 26 07


Rada Rodziców:
 e-mail: radarodzicow@zszp6.rzeszow.pl

Print Friendly, PDF & Email