KONTAKT

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W RZESZOWIE

Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Przedszkole Publiczne Nr 21
ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów

P. o dyrektora ZSP Nr 6 – mgr Danuta Cyrulik
tel: 17 748 26 09
e-mail: dyrektor2@zszp6.rzeszow.pl

Wicedyrektor – mgr Anna Więcek-Gruca
tel: 17 74826 03
e-mail: dyrektor4@zszp6.rzeszow.pl

Wicedyrektor ZSP Nr 6 – mgr Alina Reguła
tel:    17 748 35 90
e-mail:  dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl

Sekretariat

tel.  17 748 26 00
fax. 17 748 26 10
e-mail:  sekretariat@zszp6.rzeszow.pl

Pokój nauczycielski: tel.  17 748 26 02

Kierownik administracyjny: tel.   1748 26 05
e-mail:  administracja@zszp6.rzeszow.pl

Księgowość: tel.  17 748 26 06
e-mail: ksiegowosc@zszp6.rzeszow.pl

Higienistka: tel.  17 748 26 07

Rada Rodziców: e-mail: radarodzicow@zszp6.rzeszow.pl 

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek 7:00 -15:30
Wtorek   7:00-16:00
Środa  7:00-15:30
Czwartek  7:00-15:30
Piątek7:00-15:30

Dostępność dla rodziców:
dyrektor – mgr Danuta Cyrulik – gabinet dyrektora
vice-dyrektor – mgr Anna Więcek-Gruca – gabinet vicedyrektora

Dyżur p. o dyrektora
mgr Danuta Cyrulik
Wtorek od 14:00 do 16:00

Dyżur wicedyrektora
mgr Anna Więcek Gruca
poniedzialek od 7:30 do 8:30
piątek od 9:30 do 10:30

Dyżur Wicedyrektora
mgr Alina Reguła
Wtorek od 14:30 do 16:30

Print Friendly, PDF & Email