HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Powstanie Szkoły Podstawowej nr 27 w Rzeszowie podyktowane zostało warunkami rozwoju przestrzennego miasta. Architektoniczny projekt szkoły opracowany został przez inż. Z. Kłodkowskiego, zgodnie z koncepcjami przyjętymi w latach 60. Budowla zlokalizowana została w centrum osiedla Paderewskiego, przy zbiegu potoku Czekaj z jego dopływem. Budynek szkolny w swojej architekturze podzielony został na pięć segmentów.

sp27_1987

sp27_1987

Uczniowie w nowej szkole rozpoczęli zajęcia 1 września 1987r.

sp27_pasowanie sp27_ryc

Oddano wówczas do użytku pierwszą część budynku szkolnego (segment A), w kolejnych latach powstawały następne segmentyz przeznaczeniem na: stołówkę, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną. Ostatecznie budowa została ukończona w 1990r. W latach 1987 – 1992 placówką kierowała Maria Regina Reczek,nadana z upoważnienia ówczesnych władz.

sp27_ SP-27_1988_89

Szkoła została zorganizowana w myśl ustawy z lipca 1961r. jako placówka ośmioklasowa.

Największą liczbę uczniów – 1930 i nauczycieli – 125 osiągnęła w roku szkolnym 1992/93.

sp27_1989

Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły.

 • 8 września 1987r. została otwarta biblioteka. W pierwszym roku działalności księgozbiór  liczył  2274 woluminów. Zbiory biblioteki powiększały się dzięki zakupom nowości, wpływom darów od instytucji i osób prywatnych.
 • 1 września 1990r. oficjalnie przywrócono naukę religii w szkole, dotychczas uczniowie na lekcje religii chodzili do domu katechetycznego przy Parafii Św. Michała Archanioła.
 • W roku szkolnym 1992/93 funkcję dyrektora szkoły przejęła mgr inż. Izabela Pyra, wybrana w konkursie.
 • W 1992r. wprowadzona została zmiana w systemie oceniania uczniów; w klasach I – III miała obowiązywać ocena opisowa osiągnięć uczniów, a w starszych klasach zwiększono skalę ocen do sześciu stopni.
 • W dniu 8 czerwca 1994r. szkoła otrzymała imię Ignacego Jana Paderewskiego oraz sztandar. Postać wielkiego Polaka, patrioty, kompozytora inspiruje uczniów do stawiania sobie wysokich wymagań.

godło sztandar_paderewski

 • W 1997 roku szkoła zajęła 16 miejsce w Polsce pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych. Z tego tytułu Prezydent Miasta – Mieczysław Janowski przyznał szkole „Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa”.
 • Z dniem 1 września 1999r. zgodnie z nową reformą oświatową placówka została przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową.
 • We wrześniu 2000r. po raz pierwszy została zorganizowana tzw. „Parafiada”. Uroczystość, w której brał udział poczet sztandarowy odbyła się  w związku z odpustem parafialnym i stała się szkolną tradycją.
 • W maju 2001r. w ramach działającego w szkole od 1997r. Klubu Europejskiego zorganizowana została wizyta  grupy dzieci z Ostroga i Łucka na Ukrainie. Jej celem było spotkanie rówieśników, wzajemne zapoznanie, zdobycie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji narodowych. Członkowie i opiekunowie Klubu Europejskiego SP 27 wraz  z uczniami i nauczycielami Gimnazjum nr 1 w Przybyszówce przygotowali debatę w Ratuszu. Odbyła się ona 01.06.2001r. pod hasłem: „Podkarpackie zyska na przystąpieniu do Unii Europejskiej?”
 • Październik – listopad 2004r. uczniowie wszystkich klas wzięli udział w klasowych wycieczkach do Kąśnej Dolnej, gdzie znajduje się dworek i muzeum Ignacego Jana Paderewskiego.
 • 3 czerwca 2004r. obchody 10 rocznicy nadania szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
 • Wrzesień 2004r. Szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu Socrates Comenius pt. Jak żyjemy nauczamy i uczymy się”.
 • Wyjazd dyrektora szkoły i koordynatora projektu do Norwegii w ramach realizacji Partnerskiego Projektu Szkół -Socrates – Comenius.
 • 3 -8 maja 2005r. wizyta nauczycieli realizujących projekt Comenius w Oviedo – Hiszpania
 • 24 -28 października 2005r. wizyta dyrektorów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Szwecji,  w ramach współpracy w projekcie Socrates Comenius – tytuł projektu – „Jak żyjemy, nauczamy i uczymy się”.
 • 8 -12 kwietnia 2006r. – uroczyste obchody I rocznicy śmierci Jana Pawła II.
 • 8 – 12 maja 2006r. wyjazd przedstawicieli grona pedagogicznego naszej szkoły do zaprzyjaźnionej szkoły w Szwecji w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Socrates Comenius.
 • 29 września 2006r. – jubileuszowa Parafiada – społeczność szkolna włączyła się w obchody 25 rocznicy powstania Parafii Św. Michała Archanioła.
 • Maj 2009r. – I Szkolny Konkurs „Mam Talent”
 • Kwiecień 2009r. – w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej wzięli udział uczniowie z Ukrainy.
 • Wrzeszień 2009r. szkoła rozpoczęła międzynarodową współpracę w ramach programu Socrates- Comenius.
 • Październik 2009r. – nauczyciele z naszej szkoły w ramach projektu Socrates Comenius pt. „Ocalmy kolory tęczy” odwiedzili nowoczesną szkołę w Kumli – Szwecja.
 • Kwiecień 2010r. –  uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczkach ekologicznych.
 • Kwiecień 2010r. – udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej i nauczycieli w miejskich obchodach 70 rocznicy Tragedii Katyńskiej.
 • 20 maja 2010r.  – udział uczniów w „Majowych modlitewnych popołudniach”,  jako formie duchowego przygotowania do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego – Jana Pawła II.
 • 3 – 9 października 2010r. – wizyta przedstawicieli naszego grona pedagogicznego w szkole w Ankarze – Turcja, w ramach realizowanego Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Socrates Comenius.
 • 9 lutego 2011r.  – uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Urząd Miasta – „Walentynki Małych Serc” – Spotkanie dzieci z rzeszowskich szkół podstawowych.
 • 14 – 18 lutego 2011r. – wizyta w naszej szkole nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół z Hiszpanii, Szwecji i Turcji.
 • 30. 05. – 03.06. 2011r. w ramach realizacji międzynarodowego programu nasi nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu w Hiszpanii w Villapendi.

 

 

1 września 2011r. rozpoczął działalność Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie.

Utworzony został na podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa nr VII/117/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku.

W skład zespołu wchodzą: Przedszkole Publiczne Nr 21 i Szkoła Podstawowa Nr 27 im. I. J. Paderewskiego.

Tak wyglądała strona Internetowa ZSP 6 w Rzeszowie w latach 2011 – 2018

 

Print Friendly, PDF & Email