STYPENDIA

STYPENDIA SOCJALNE

W dniach od 1 września do 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października br., prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://bip.erzeszow.pl/edukacja/wydzial-edukacji/oddzial-stypendiow

 

Print Friendly, PDF & Email