PODRĘCZNIKI

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJACE W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Klasom 1-7 podręczniki zapewnia szkoła!

 

Uczniowie klas IVa, IVc, IVd, IVe zakupują podręczniki do języka niemieckiego we własnym zakresie, ponieważ jest to język dodatkowy.

und so weiter neu 1, podręcznik + materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego,
Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Podręcznik (wyd. PWN)

Uczniowie klas 4b i 4f będą uczyli się języka hiszpańskiego. Informacje o podręcznikach poda nauczyciel na pierwszej lekcji we wrześniu.

Uczniowie klas piątych i szóstych będą korzystać z tych samych podręczników
i materiałów ćwiczeniowych co w minionym roku szkolnym (nie trzeba kupować nowych!)

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty podręczniki do nauczania religii
nie są refundowane przez MEN, chyba, że decyzję o ich sfinansowaniu podejmie organ
prowadzący szkołę podstawową. Dlatego uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej
uczęszczający na lekcje religii zakupują podręczniki i zeszyty ćwiczeń we własnym zakresie.
Obowiązujące podręczniki i zeszyty ćwiczeń są następujące:

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasy I -III szkoły podstawowej

 • Kl. I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12: Żyjemy w Bożym świecie
 • Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12: Idziemy do Jezusa
 • Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13: Jezus jest z nami
  • kl III SP zeszyt ćwiczeń Jezus jest z nami

Klasy IV – VII szkoły podstawowej

 • Kl. IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12: Miejsca pełne BOGActw
  • kl. IV SP zeszyt ćwiczeń Miejsca pełne BOGActw
 • Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13: Spotkania uBOGAcające
  • kl. V SP zeszyt ćwiczeń Spotkania uBOGAcające
 • Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14: Tajemnice BOGAtego życia
 • kl. VI SP zeszyt ćwiczeń Tajemnice BOGAtego życia
 • Kl. VII szkoły podstawowej nr  AZ-31-01/13-KI-3/13: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRECZNIKA  – zobacz/pobierz… – zo


Print Friendly, PDF & Email