PODRĘCZNIKI

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJACE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Klasom 1-8 podręczniki zapewnia szkoła!

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Uczniowie klasy IV zakupują podręczniki do języka niemieckiego we własnym zakresie, ponieważ jest to język dodatkowy.

und so weiter neu 1podręcznik + zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Podręcznik (wyd. PWN)

UWAGA! Zostały wydane dwie wersje zeszytu ćwiczeń: wersja podstawowa i wersja rozszerzona. W związku z tym informujemy, iż wystarcza zakup wersji podstawowej.

Uczniowie klas piątych i szóstych będą korzystać z tych samych podręczników i zeszytów ćwiczeń co w minionym roku szkolnym (klasy V – und so weiter neu 1 – kontynuacja, klasy VI – der die das neu do klasy V – kontynuacja).

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/19
Uczniowie zakupuja  podręczniki do języka hiszpańskiego we własnym zakresie, ponieważ jest to język dodatkowy.
Klasa 4 „Lola y Leo” autorzy Francisco Lara, Marcela Fritzler, Daiane Reis wydawnictwo Difusión.

Klasa 5 kontynuacja podrecznika z poprzedbiego roku.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie oświaty podręczniki do nauczania religii
nie są refundowane przez MEN, chyba, że decyzję o ich sfinansowaniu podejmie organ
prowadzący szkołę podstawową. Dlatego uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej
uczęszczający na lekcje religii zakupują podręczniki i zeszyty ćwiczeń we własnym zakresie.
Obowiązujące podręczniki i zeszyty ćwiczeń są następujące:

 • Podręczniki do nauki religii w ZSP nr 6 w Rzeszowie w roku szkolnym 2018/2019Klasy I  –  III  szkoły podstawowejKlasa I    – Żyjemy w Bożym świecie.   Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. JEDNOŚĆ, Kielce (Podręcznik do nauki religii plus e – book na płycie CD )
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 1-01/12 4 I 2012
  Program: W rodzinie dzieci BożychKlasa II  – Idziemy do Jezusa. Red. J. Czerkawski, E. Kondrak, JEDNOŚĆ, Kielce
  (Podręcznik do nauki religii z płytą CD)
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 1 – 01/12 4 I 2012
  Program: W rodzinie dzieci BożychKlasa  III – Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, JEDNOŚĆ, Kielce (Podręcznik do  religii + zeszyt ćwiczeń z płytą CD)
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 1 – 01/12 4 I 2012
  Program: W rodzinie dzieci Bożych 

  Klasy IV   – VIII  szkoły podstawowej

  Klasa IV  – Miejsca pełne BOGActw, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,B. Nosek, JEDNOŚĆ, Kielce (podręcznik do nauki religii + zeszyt ćwiczeń)
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 2 – 02/12  30 V 2012
  Program: Odkrywamy Tajemnice Bożego śwaiata.

  Klasa V  – Spotkania uBOGAcające, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
  E. Parszewska, JEDNOŚĆ, Kielce (podręcznik do nauki religii + zeszyt ćwiczeń)
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 2 – 02/12   30 V 2012
  Program: Odkrywamy Tajemnice Bożego śwaiata.

  Klasa VI –   Tajemnice BOGAtego życia, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
  E. Parszewska, JEDNOŚĆ, Kielce (podręcznik do nauki religii + zeszyt ćwiczeń)
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 2 – 02/12   30 V 2012
  Program: Odkrywamy Tajemnice Bożego świata.

  Klasa VII –  Błogosławienie, którzy szukają Jezusa, red. Ks. K. Mielnicki,
  E. Kondrak, E. Parszewska, JEDNOŚĆ, Kielce. (tylko podręcznik do nauki religii)
  nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 3 – 01/13   9  IV 2013
  Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.

  Klasa VIII – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. Ks. K. Mielnicki,
  E. Kondrak, B. Nosek, JEDNOŚĆ, Kielce. (tylko podręcznik do nauki religii)
  nr programu i data zatwierdzenia: AZ – 3 – 01/13 z dn. 9 IV 2013 r.
  Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.

   

   

   

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRECZNIKA  – zobacz/pobierz… – zo

 

Print Friendly, PDF & Email