HARMONOGRAM OBIADÓW

 

Harmonogram obiadów obowiązujący od 5 września 2023 

Przerwy obiadowe 

klasy 

11:00 -11:45 lekcja 

świetlica 

11:45 – 12:05 przerwa 

4a,4b,4c,4d,5a,5b,5c, 

12:05 -12:50 lekcja 

świetlica 

12:50 – 13:10 przerwa 

6a,6b,6c,6d,7a,7b,7c,7d 

13:10 – 13:55 lekcja 

Klasy 2 

13:55 – 14:05 przerwa 

8a,8b,8c,8d 

 Klasy 1 i 3 obiad spożywają pod opieką wychowawców świetlicy 

Klasy 2 obiad spożywają pod opieką nauczycieli 

Klasy 4-8 obiady spożywają  na przerwach według harmonogramu lub po skończonych lekcjach 

 

 

Print Friendly, PDF & Email