HARMONOGRAM OBIADÓW

 

Harmonogram obiadów obowiązujący od 2 września 2022

Przerwy obiadowe                    klasy

10:55-11:05                                6a,6b,6c,6d

11:05-11:50 lekcja                      świetlica

11:50- 12:05                               5a,5b,5c,5d, 4b

12:05-12:50 lekcja                     świetlica

12:50- 13:05                               4a, 4c,7a,7b,7c,7d

13:05- 13:50 lekcja                    klasy 2

13:50- 14:00                              8a,8b,8d,8e,8f,8g

 

Klasy 1 i 3 obiad spożywają pod opieką wychowawców świetlicy

Klasy 2 obiad spożywają pod opieką nauczycieli

Klasy 4-8 obiady spożywają na przerwach według harmonogramu lub po skończonych lekcjach

Print Friendly, PDF & Email