DYREKCJA

Dyrektor ZSP nr 6 – mgr Dorota Nowak-Maluchnik
tel.         17 748 26 09
e-mail:   dyrektor@zszp6.rzeszow.pl

Wicedyrektor ZSP nr 6 – mgr Danuta Cyrulik
tel:         17 748 26 03
e-mail:    dyrektor2@zszp6.rzeszow.pl

Wicedyrektor ZSP nr 6 – mgr Alina Reguła
tel:         17 748 35 90
e-mail:    dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl

DYŻUR DLA RODZICÓW:  wtorek   13.00 – 16.00

Print Friendly, PDF & Email