DYREKCJA

P. o. Dyrektora ZSP nr 6 w Rzeszowie – mgr Danuta Cyrulik
Tel: 17 748 26 09

e-mail:  dyrektor2@zszp6.rzeszow.pl
Dyżur dla rodziców: wtorek: 14:00 – 16:00

Wicedyrektor ZSP nr 6 – mgr Anna Więcek-Gruca
tel. 17 748 26 03
e-mail dyrektor4@zszp6.rzeszow.pl
Dyżur dla rodziców: poniedziałek: 7:30 – 8:30, piątek: 9:30 – 10:30

Wicedyrektor ZSP nr 6 – mgr Alina Reguła
tel:  17 748 35 90
e-mail:    dyrektor3@zszp6.rzeszow.pl
Dyżur dla rodziców:  wtorek   14.30 – 16.30

Print Friendly, PDF & Email