SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA DLA UCZNIÓW KLAS 2 I 3

    Dnia 19 marca br. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Wzięli w nim udział wybrani reprezentanci klas II i III.
Cele konkursu:

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
  • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich
    z umiejętnościami innych,
  • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.  

Uczniowie klas drugich mieli za zadanie przeczytać wybrany przez siebie fragment dowolnej książki. Natomiast uczniowie klas trzecich musieli „zmierzyć się” (bez wcześniejszego przygotowania) z fragmentem lektury „Pinokio” autorstwa Carlo Collodi.                                                                        
Jury konkursu oceniało uczniów, przyznając punkty według ustalonych kryteriów: płynność, bezbłędność czytania, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

WYNIKI KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA DLA UCZNIÓW KLAS II

Komisja konkursowa przyznała tytuł:

Mistrza Pięknego Czytania – Emilii Krajewskiej z kl. 2b

Wicemistrza Pięknego Czytania – Michałowi Podgórskiemu z kl. 2b      

Wyróżnienia otrzymują: Gabriel Lewko z kl. 2a i Jagoda Wilk z kl. 2c

 

WYNIKI KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA DLA UCZNIÓW KLAS III

Komisja konkursowa przyznała tytuł:

Mistrza Pięknego Czytania – Lenie Bukowskiej z kl. 3c i Severynowi Fedorakowi z kl. 3a

Wicemistrza Pięknego Czytania – Idze Lisowskiej z kl. 3b

Wyróżnienie otrzymuje Karol Ptak z kl. 3d

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email