RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

1. Barbara Malisz – przewodniczący

2. Mateusz Misio – z-ca przewodniczącego

3. Karolina Krupa – sekretarz

4. Elżbieta Inglot-Brzęk – z-ca sekretarza

5. Janusz Majda – skarbnik

6. Dominika Konopka – z-ca skarbnika

7. Joanna Duda-Nowak – członek Komisji Rewizyjnej

8. Piotr Kowalski – członek Komisji Rewizyjnej

9. Bartosz Podgórski – członek Komisji Rewizyjnej

* * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Drodzy Państwo:

Rada Rodziców SP 27 w kadencji 2021/22 ustaliła wysokość składek na Radę Rodziców w wysokości 25 zł na każdego ucznia. Wpłat dokonują państwo u swoich skarbników klasowych!!! Przypominamy jednocześnie, że zebrane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci. Dodatkowa informacja dla skarbników klasowych.

Po zebraniu składek na Radę Rodziców zebraną przez Państwa kwotę proszę wpłacić na rachunek bankowy:

BNP Paribas 24 1600 1462 0008 7554 6451 3011 najlepiej do dnia 31.12.2021 r.

W tytule przelewu proszę podać klasę!

Dziękujemy za terminowe wpłaty, które pozwolą na bieżące regulowanie płatności,                   np. na nagrody w konkursach szkolnych, dofinansowanie wyposażenia biblioteki, świetlicy itp.

Jeśli Państwo mają pytania prosimy o kontakt przez sekretariat lub za pośrednictwem e-maila (adres w zakładce kontakt) ze skarbnikiem Rady Rodziców

* * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W dniu 09.11.2021 r. o godzinie 17.30 w szkolnej stołówce odbędzie się spotkanie Rady Rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

RADA RODZICÓW – wpisy archiwalne – kliknij

Print Friendly, PDF & Email