RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Barbara Malisz – przewodnicząca

Dominika Konopka – z-ca przewodniczącej

Karolina Krupa – sekretarz

Bartosz Podgórski – skarbnik

Katarzyna Wawrzyszko – członek Komisji Rewizyjnej

Sylwia Karp-Rut – członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Lisowska – członek Komisji Rewizyjnej

* * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Drodzy Państwo:

Rada Rodziców SP 27 w kadencji 2022/23 ustaliła wysokość składek na Radę Rodziców w wysokości 25 zł na każdego ucznia. Wpłat dokonują państwo u swoich skarbników klasowych!!! Przypominamy jednocześnie, że zebrane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci. Dodatkowa informacja dla skarbników klasowych.

Po zebraniu składek na Radę Rodziców zebraną przez Państwa kwotę proszę wpłacić na rachunek bankowy:

Proszę dopisać informacje : W tytule przelewu proszę wpisać składka na Radę Rodziców klasa…

PKO SA 29 1240 4751 1111 0011 1902 5636 

W tytule przelewu proszę wpisać składka na Radę Rodziców klasa …

Dziękujemy za terminowe wpłaty, które pozwolą na bieżące regulowanie płatności,                   np. na nagrody w konkursach szkolnych, dofinansowanie wyposażenia biblioteki, świetlicy itp.

Jeśli Państwo mają pytania prosimy o kontakt przez sekretariat.

* * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RADA RODZICÓW – wpisy archiwalne – kliknij

Print Friendly, PDF & Email