RADA RODZICÓW

Drodzy Państwo:

Rada Rodziców SP-27 w kadencji 2017/18 ustaliła wysokość składek na Radę Rodziców w wysokości 20 zł na każdego ucznia.

Z opłaty tej zwolnione jest każde czwarte i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole.

Wpłat dokonują państwo u swoich skarbników klasowych!!!!

Przypominamy jednocześnie iż zebrane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci. Podana kwota nie podlega jak w poprzednich latach podziałowi a w całości zostaje wpłacona na potrzeby RR. Składki klasowe pozostają odrębną sprawą każdej klasy.

Dodatkowa informacja dla skarbników klasowych

Po zebraniu składek na Radę Rodziców zebraną przez Państwa kwotę proszę wpłacić na rachunek bankowy:

BNP Paribas 24 1600 1462 0008 7554 6451 3011
najlepiej do dnia 30.11.2015r.
W tytule przelewu proszę podać klasę!

Pieniądze wpłacone na konto Rady w całości wracają do naszych dzieci aktywnie uczestniczących w życiu szkolnym.

Dziękujemy za terminowe wpłaty, pozwolą one na bieżące regulowanie płatności na konkursy szkolne, lektury itp.

Jeśli będziecie Państwo mieć pytania prosimy o kontakt przez sekretariat lub za pośrednictwem e maila ( adres w zakładce kontakt ) ze skarbnikiem Rady Rodziców .

ROZLICZENIE POPRZEDNIEGO ROKU

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


W dniu jutrzejszym tj. 26.09.2017  o godzinie  17.00 w szkolnej stołówce odbędzie się spotkanie Rady Rodziców na które serdecznie zapraszamy  nowo wybrane  3 klasowe, oraz  wszystkich zainteresowanych . Na spotkaniu zostanie wyłoniona nowa Rada Rodziców na rok szkolny 2017/2018.
Zapraszamy do współpracy.

 


WYNIKI KONKURSU „SUPER KLASA”

 

Drodzy Rodzice

Podczas tegorocznych zabaw karnawałowych został rozstrzygnięty konkurs  ogłoszony przez Radę Rodziców  na ,,Super Klasę ‘’. Oto zwycięscy tegorocznej edycji konkursu:

– klasa VI D

– klasa IV D

– klasa I A

– klasa II H

Gratulujemy zwycięzcom !!!!

PS

Skarbników zwycięskich klas  prosimy o kontakt ze skarbnikiem RR poprzez sekretariat szkoły


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

1.            Krzysztof Smela – przewodniczący

2.            Celina Rakowska – z-ca przewodniczącego

3.            Elżbieta Inglot-Brzęk – sekretarz

4.            Edyta Sakowska-Sitarz – z-ca sekretarza

5.            Janusz Majda – skarbnik

6.            Jaromir Wojtak – członek Komisji Rewizyjnej

7.            Paweł Lubas – członek Komisji Rewizyjnej

8.            Monika Trzcińska – członek Komisji Rewizyjnej

 


Rozliczenie za rok 2015/2016r.


Drodzy Państwo:

Rada Rodziców SP-27 w kadencji 2016/17 ustaliła wysokość składek na Radę Rodziców w wysokości 40 zł na każdego ucznia.

Z opłaty tej zwolnione jest każde czwarte i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole.

Wpłat dokonują państwo u swoich skarbników klasowych!!!!

Przypominamy jednocześnie iż zebrane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci.

Dodatkowa informacja dla skarbników klasowych

Po zebraniu składek na Radę Rodziców połowę każdej zebranej przez Państwa kwoty proszę wpłacić na rachunek bankowy:

BNP Paribas 24 1600 1462 0008 7554 6451 3011
najlepiej do dnia 30.11.2015r.
W tytule przelewu proszę podać klasę!

Pozostała cześć wpłat pozostaje do dyspozycji trójek klasowych. Pieniądze wpłacone na konto Rady w całości wracają do naszych dzieci aktywnie uczestniczących w życiu szkolnym.
Dziękujemy za terminowe wpłaty, pozwolą one na bieżące regulowanie płatności na konkursy szkolne, lektury itp.

Jeśli będziecie Państwo mieć pytania prosimy o kontakt przez sekretariat ze skarbnikiem Rady Rodziców.

Print Friendly, PDF & Email