ERASMUS PLUS – TURCJA

W dniach od 8 do 12 kwietnia, p. Sylwia Kawlec i p. Ewa Ruszel, wzięły udział w spotkaniu międzynarodowym w ramach projektu Erasmus Plus „Teaching Reading for Social and Educational Inclusion”, które odbyło się w miejscowości Izmir w Turcji w szkole podstawowej Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu. Projekt ten ma na celu wspomaganie uczniów z trudnościami edukacyjnymi w pokonywaniu problemów w nauce czytania i pisania, a także wyrównywanie braków i promowanie równego dostępu do edukacji. W spotkaniu wzięły także udział reprezentacje pozostałych szkół uczestniczących w projekcie: Scoala Gimnaziala Nereju Mic z Rumunii, C.P. Vega de Guceo z Hiszpanii oraz Álftanesskóli z Islandii. W szkole Hüseyin Avni Ateşoğlu promowana jest integracja, uczą się tutaj zarówno dzieci tureckie, jak i romskie oraz dzieci z Syrii, doświadczone dramatem wojny. Podczas spotkań wszyscy nauczyciele zapoznali się z zasadami tureckiego systemu edukacyjnego, mieli możliwość rozmowy z innymi nauczycielami, poznali ciekawe i innowacyjne metody pracy, zwiedzili szkołę turecką, uczestniczyli w zajęciach, odwiedzili turecką szkołę specjalną, poradnię pedagogiczną, centrum edukacyjne dla dzieci romskich oraz urząd do spraw oświaty. W grudniu br. nauczyciele zaangażowani w projekt odwiedzą naszą szkołę. 

Print Friendly, PDF & Email