IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY – AFRYKA DZIKA””

Patronem konkursu jest

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY – AFRYKA DZIKA”

Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z całej Polski.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie.

Prace należy dostarczać osobiście lub przesyłać do dnia 25 maja 2018r. na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów
z dopiskiem „Ocean”

Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY – AFRYKA DZIKA”

                                                                                                        Regulamin           

 1. Organizator :

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa Nr 27

 1. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

Nauczyciele odpowiedzialni: Natalia Zawadzka, Anna Więcek-Gruca.

 1. Cele:
 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata,
 • kształcenie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wiedzą i wyobraźnią,
 • wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,
 • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci
  i młodzieży
 1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.
 2. Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3 lub przestrzenne. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, rzeźba itp).
 3. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być podróże po kontynencie afrykańskim, odmienność kulturowa, mieszkańcy Afryki.
 4. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
 5. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.
 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje:
  Tytuł pracy:
  Imię i nazwisko autora oraz klasa:
  Nazwa placówki:
  Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
  Imię i nazwisko opiekuna, e-mail:
 7. Prace należy przesłać do dnia 25 maja 2018 na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów
z dopiskiem „AFRYKA”

 1. Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.
 2. O wynikach konkursu poinformujemy meilowo lub telefonicznie. Zwycięzcy konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, nagrody zostaną dostarczone pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo w konkursie przesłane drogą mailową.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 8 czerwca 2018r.  na stronie internetowej organizatora.
 4. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 6. Dodatkowe informacje udzielamy drogą mailową: natalia-kon@wp.pl lub anna_wiecek_gruca@interia.pl .

Podróż przez morza i oceany. Afryka dzika.

Print Friendly, PDF & Email