KONKURS „EKO-BIŻUTERIA DLA EKO-MAMY”

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie zaprasza do udziału  
w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym
,, Eko-biżuteria dla Eko-Mamy”

 Zbliża się święto Dnia Matki dlatego zapraszamy Was do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym

Celami konkursu są:

 • wyzwalanie inwencji twórczej dzieci,
 • umocnienie pozytywnych kontaktów i wzajemnych sympatii pomiędzy matką a dzieckiem,
 • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i działania

Regulamin

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III (wychowanków świetlic szkolnych). Uczestnicy Konkursu powinni wykonać indywidualną pracę eko-biżuterię z materiałów ekologicznych – technika dowolna.
 2. W konkursie zostaną wyłonione prace zwycięzkie, które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
 3. Jury ma prawo do przyznawania wyróżnień.
 4. Termin składania prac upływa z dniem 9 maja 2018 r.
 5. Prace będą przyjmowane w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie przy ulicy Krzyżanowskiego 24, 17 748 26 00.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 10 maja 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Odbiór nagród możliwy będzie od 15 maja 2018 r. w świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 6 w Rzeszowie.
 7. Do każdej pracy powinien być dołączony opis i zawierać: imię i nazwisko autora, klasę nazwę placówki oraz dane opiekuna. Każda z placówek może przesłać nie więcej jak 10 prac wraz z kartą zgłoszeniową.
 8. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 9. Każda praca przestrzenna wraz z opisem powinna znajdować się w zamkniętym woreczku strunowym.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałych w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się dokładne ich opakowanie.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 12. Nadesłane prace stają się własnością Orgnizatorów i nie podlegają zwrotowi.

 Eko Bizuteria 2018

Organizatorzy:

mgr Iwona  Adamska-Baran
mgr Damian Kielar
mgr Marta Kołodziej
mgr Katarzyna Sus
mgr Justyna Wołowiec- Wróbel

Print Friendly, PDF & Email