KONKURS „RYSOWANIE NA EKRANIE”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT. „RYSOWANIE NA EKRANIE”

Temat: „Wolontariat – jak mogę pomagać innym?”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą, autorską ilustrację.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: dobro, godność, równość, tolerancja, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, uprzejmość, uczciwość, szacunek, sprawiedliwość,
 • uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.

Regulamin konkursu:

 1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas II – III.
 2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT: autorska, bez nadmiernego wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.
 3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint.
 4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 5. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela należy dostarczyć do 30 maja 2018r.
 6. Pliki można przesyłać zapisane na nośniku informacji CD na adres organizatora z dopiskiem „Rysowanie na ekranie” lub na adres e-mail konkursrysowanienaekranie@gmail.com .
 7. Jury, powołane przez organizatora, przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2018r. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Regulamin – Rysowanie na ekranie

Organizatorzy:

Natalia Zawadzka i Anna Więcek-Gruca

 

Patronem konkursu jest:

Print Friendly, PDF & Email