INFORMACJA

     Informujemy, że w związku z wejściem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w klasach 1 – 8 odbywać się będą zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams na platformie Office 365

     Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas 1 – 3, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych, szkoła zapewni opiekę oraz realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Lekcje odbywać się będą według obowiązującego podziału godzin.  Zmiany  dotyczą klas 2, o czym poinformują wychowawcy klas poprzez dziennik.

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 23 grudnia 2021r. – 31 grudnia  2021 r. trwa przerwa świąteczna.

Dzień 7 stycznia 2022 r. jest  wolny od zajęć dydaktycznych.

W dniach 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31.12.2021r, 7.01.2022r. dyżur opiekuńczy pełni świetlica.

 

Dyrektor szkoły

Dorota Nowak – Maluchnik

Print Friendly, PDF & Email