ZWROT PODRĘCZNIKÓW

Biblioteka szkolna prosi wszystkich uczniów klas 1 – 8 o  zwrot

wszystkich wypożyczonych książek.

 

 WPŁATY ZA PODRĘCZNIK ZAGUBIONE BĄDŹ ZNISZCZONE

Szanowni Państwo!

Prosimy wpłacać kwoty zgodnie z wykazem cen za poszczególne podręczniki, wpisując nazwisko i imię ucznia, klasę oraz tytuł podręcznika.

Niedopłata lub nadpłata powoduje niezgodność stanu wpłat w księgowości

i protokołach biblioteki.

Wpłaty należy  dokonać  na rachunek bieżący szkoły:

PKO BPSA oddział w Rzeszowie, numer rachunku:

42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

Potwierdzenie wpłaty prosimy niezwłocznie przekazać wychowawcy klasy.                                                                                 

Dziękujemy!

WYKAZ TYTUŁÓW I CEN  PODRĘCZNIKÓW

Print Friendly, PDF & Email