SZKOLNY KONKURS O PATRONIE SZKOŁY – IGNACY JAN PADEREWSKI

SZKOLNY KONKURS O PATRONIE SZKOŁY –

IGNACY  JAN  PADEREWSKI

ARTYSTA – PATRIOTA – MĄŻ  STANU

 

Zachęcamy uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY!

Wymagania konkursowe:

uczniowie samodzielnie przygotowują się wg podanego zestawu pytań o I.J. Paderewskim dostosowanego do grupy wiekowej (zestaw pytań  dla klas IV-V oraz zestaw pytań dla klas VI-VIII  – dostępne na stronie internetowej szkoły).

Kiedy:

konkurs odbędzie się w I połowie grudniu 2022 r. (dokładny termin zostanie podany na tablicy ogłoszeń w szkole)

Forma konkursu:

tym razem konkurs będzie miał charakter testu wyboru i będzie jednoetapowy.

Gdzie:

Stołówka szkolna

Do kogo zgłoszenia:

uczniowie zgłaszają chęć udziału  w konkursie do nauczycieli historii do końca listopada.

 

BIBLIOGRAFIA MATERIAŁÓW O I.J. PADEREWSKIM , DOSTĘPNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:

  1. Drozdowski M.M. : Ignacy Jan Paderewski. Warszawa, Wyd. „Dig”, 2001
  2. Kraków – Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Kraków 2000
  3. Lisak: Paderewski: Od Kuryłówki po Arlington. Poznań, SAWW, 1992
  4. Mechanisz : Poczet kompozytorów polskich. Warszawa ; WSiP, 1993
  5. Paderewski : Pamiętniki . Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986
  6. Padrewski : Pamiętniki 1912-1932. Kraków, PWM, 1992
  7. Pulit F. : Dom w Ojczyźnie. Tarnów- Kąśna Dolna 2001
  8. Weber B. : Paderewski (album). Kraków, P W M, 1992
  9. Zamoyski A. : Paderewski. Warszawa , PWN, 1992
  10. Gazetka szkolna „Mały Ignaś” nr 1- 5 , 2004/2005 r.

 

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki  szkolnej!

Organizatorzy:

               Krystyna Hajduk, Agata Dworak

PYTANIA  KONKURSOWE  DLA KLAS IV-V

PYTANIA  KONKURSOWE  DLA KLAS VI-VIII

Print Friendly, PDF & Email