PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 17 – 19 marca  2021 r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Próbny egzamin będzie przebiegał z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Na terenie szkoły obowiązuje, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego oraz stosowanie maseczek jako osłony nosa i ust.

Materiały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz warunki przeprowadzenia egzaminu będą zbliżone do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

– 17 marca 2021 r. (środa) – godz. 9.00 – język polski,

– 18 marca 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 – matematyka,

– 19 marca  2021 r. (piątek) – godz. 9.00 – język obcy nowożytny.

Czas trwania

– język polski – 120 min (wydłużony czas pracy do 180 min)

– matematyka – 100 min (wydłużony czas pracy do 150 min)

– język obcy nowożytny – 90 min (wydłużony czas do 135 min)

Na próbny egzamin może przyjść wyłącznie uczeń, który jest zdrowy (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

Uczniowie do szkoły wchodzą wejściem głównym o godzinie 8.45.  

Ubrania i rzeczy pozostawiają na  krzesłach obok sali egzaminacyjnej, nie korzystają z szatni.

Przed każdą salą w widocznym miejscu będzie znajdował się wykaz uczniów zdających w danej sali.

– uczeń powinien mieć ze sobą ważną legitymację

– przybory – długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem

– linijkę (egzamin z matematyki).

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Jeśli uczeń przyniesie do szkoły telefon, powinien go wyłączyć i pozostawić w wyznaczonym miejscu.

Prosimy uczniów, aby nie przynosili zbędnych przedmiotów.

Print Friendly, PDF & Email