KONKURS „Wycieczka szlakiem najpiękniejszych zamków podkarpackich.”

Szkolne Koło PTTK „Zakręcone Busole” zaprasza chętnych uczniów klas 7 i 8, interesujących się turystyką, geografią, zabytkami Podkarpacia do udziału w VI Powiatowym Konkursie Krajoznawczym organizowanym przez SP nr 2 w Rzeszowie.

Temat: Wycieczka szlakiem najpiękniejszych zamków podkarpackich.

Pracę konkursową należy przygotować w postaci prezentacji multimedialnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie:
http://zakreconebusole.zsp6.rzeszow.pl/miedzyszkolne-konkursy/

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 15 marca 2024 r. na adres: konkurs.pttk@gmail.com 

Zachęcamy do udziału w konkursie, opiekunki „Zakręconych Busoli”.

Print Friendly, PDF & Email