KANGUR MATEMATYCZNY 2024

Uczniowie klas IV – VIII zgłaszają chęć udziału i przekazują pieniądze nauczycielowi matematyki, uczniowie klas młodszych- wychowawcy klasy do 24 stycznia 2024 roku.

Zapisy do 24 stycznia 2024r.

Wpisowe 16 zł.

Link do strony konkursu, gdzie w zakładce Zasady znajdują się informacje dotyczące zasad, celu, regulaminu, finansowania, wzór karty odpowiedzi oraz w części Rodo – formularz zgody na uczestnictwo w konkursie

kangur-mat.pl 

Termin konkursu – 21 marca 2024

Zapraszamy

Nauczyciele matematyki

Uczniowie klas IV – VIII zgłaszają chęć udziału i przekazują pieniądze nauczycielowi matematyki, uczniowie klas młodszych- wychowawcy klasy do 24 stycznia 2024 roku.

Zapisy do 24 stycznia 2024r.

Wpisowe 16 zł.

Link do strony konkursu, gdzie w zakładce Zasady znajdują się informacje dotyczące zasad, celu, regulaminu, finansowania, wzór karty odpowiedzi oraz w części Rodo – formularz zgody na uczestnictwo w konkursie

kangur-mat.pl 

Termin konkursu – 21 marca 2024

Zapraszamy

Nauczyciele matematyki

Print Friendly, PDF & Email