SZKOLNY KONKURS DEUTSCH UM UNS HERUM – JĘZYK NIEMIECKI WOKÓŁ NAS

Organizator konkursu – nauczyciel języka niemieckiego

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim,

– rozbudzanie inwencji twórczej uczniów,

– doskonalenie sprawności manualnych,

– zachęcenie do pozytywnej rywalizacji.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII.
 2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w dowolnym formacie, nawiązującego do tematu „Język niemiecki wokół nas”.
 3. Plakat można wykonać wykorzystując techniki tradycyjne: rysunek, malarstwo, kolaż, wyklejanka lub techniki cyfrowe: grafika komputerowa, fotografia. Techniki można  mieszać i łączyć ze sobą.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 5. Praca musi zostać opisana na odwrocie. Należy podać: imię i nazwisko autora oraz klasę.
 6. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 8. Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

– poprawność językowa,

– pomysłowość,

– estetyka wykonania.

 1. Prace należy złożyć u nauczyciela języka niemieckiego, p. J. Dziok – Szymczak,
  do dnia 05.2024 r.
 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie szkoły
  i Facebooku.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych
  na stronie internetowej szkoły i Facebooku.
 5. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
Print Friendly, PDF & Email