II SZKOLNY KONKURS SUDOKU

Cele konkursu:

 • popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Zadowolenie z osiągniętego sukcesu, jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki, może zachęcić uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań innych problemów logicznych, matematycznych czy technicznych, pozwoli uwierzyć we własne możliwości.

 

Regulamin:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 27.
 2. Organizatorem konkursu jest pani Magdalena Strug.
 3. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie otrzymane diagramy Sudoku w wyznaczonym przez organizatora czasie (liczyć się będzie poprawne rozwiązania oraz czas rozwiązania). Diagramy będą punktowane – łatwe – 1 pkt, średnie – 2pkt za poprawne wpisanie każdej brakującej cyfry. W przypadku, kiedy dwóch lub więcej uczestników zakończy pracę w tym samym czasie i otrzymają taką samą liczbą punktów o wygranej zadecyduje czas rozwiązania Sudoku.
 4. Uczniowie wypełniają diagram Sudoku ołówkiem, w przypadku błędu używają gumki, pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd.
 5. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu.
 7. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 8. Uczestnik sygnalizuje zakończenie pracy poprzez podniesienie ręki.
 9. Jeżeli wszyscy uczestnicy uzupełnią diagram przed końcem wyznaczonego czasu, konkurs dobiega końca.
 10. Po sprawdzeniu plansz i zliczeniu punktów Komisja wywiesi wyniki na tablicy konkursów.

Chętni uczniowie zgłaszają się do p. Strug lub do swoich nauczycieli matematyki do 27 marca 2019 r.

 

Konkurs odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 r.

w stołówce szkolnej o godzinie 9:10.

Print Friendly, PDF & Email