DEUTSCH IST IN!

Ogłaszamy szkolny konkurs  Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VIII. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu (w formacie A3, dowolną techniką) promującego naukę języka niemieckiego.  Prace należy składać u nauczycieli języka niemieckiego do dnia 20.05.2019. Zachęcamy czytaj wiecej …