XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS „CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ”

SZKOLNY WOLONTARIAT OGŁASZA UDZIAŁ

W XII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

,,CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM’’

ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ

DWA SKRZYDŁA ANIOŁA

 

1. Konkurs „Cukierek za życzliwość” promuje bezinteresowne czynienie dobra. Rozpoczyna się 06.10.2023 i trwać będzie do dnia 19.01.2024r.

2. Dokumentacja.

a) Każdy uczeń, który zgłosił przystąpienie do konkursu zakłada zeszyt, pisze na okładce DZIENNICZEK DOBRYCH UCZYNKÓW oraz wkleja załącznik A (do pobrania) z przykładami dobrych uczynków. Wklejony załącznik A oraz oświadczenie rodzica/opiekuna  (do pobraniapowinno zostać podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna danego ucznia.

b) Uczniowie w czasie trwania konkursu na bieżąco zapisują wykonane dobre uczynki (przykłady podane są w załączniku A do regulaminu).

c) W zeszycie uczynki należy wpisywać podając datę oraz osobę, względem której wykonany został dobry uczynek (w zeszycie powinno znaleźć się potwierdzenie dobrych uczynków przez nauczycieli, rodziców lub przez osoby, względem których poczynione zostało dobro). Jeżeli była to koleżanka lub kolega należy podać ich imiona, a jeżeli była to osoba znajoma – np. panu Janowi.

d) Strony dzienniczka można ozdabiać – kreatywność jest mile widziana. Dzienniczki uczestnicy Konkursu wypełniają samodzielnie, pismem ręcznym. Czas poświęcony na pracę nad dzienniczkiem procentuje, ponieważ jest to moment kiedy dziecko ma szansę przeżyć poczynione dobro na poziomie wewnętrznym, utrwalić dobre nawyki, zrozumieć sens swoich działań.

3. 19.01.2024 r. uczniowie przekazuję wypełnione Dzienniczki Dobrych Uczynków do Opiekunów Szkolnego Wolontariatu ( P. Jolanta Dziok – Szymczak, P. Agata Dworak lub do Wychowawcy).

4. W etapie szkolnym wyłonieni zostaną laureaci. Dzienniczek ucznia, który zajmie I miejsce w etapie szkolnym zostanie przesłany do Fundacji DWA SKRZYDŁA ANIOŁA, aby wziąć udział w przyznaniu nagród głównych.

 

Szczegóły konkursu pod linkiem fundacji:

https://dwaskrzydlaaniola.pl/?p=601#more-601

Print Friendly, PDF & Email