WPŁATY NA OBIAD

Uwaga!

Wpłata na obiady w miesiącu wrześniu 2021r.
wrzesień – 21 x 4,00 = 84,00zł

NUMER KONTA!!!

42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

Prosimy o wgląd do aplikacji e-stołówka (edziecko.edu.pl) 

Termin płatności – 10.09.2021r.  

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

Program jest dostępny od 01.11.2019r. pod adresem: edziecko.edu.pl

LOGIN: indywidualny numer nadawany przez program e-dzieckio

HASŁO: IMIĘ DZIECKA (rozpoczynając wielką literą, z polskimi znakami)

Odpisy prosimy zgłaszać poprzez aplikację e-Dziecko STOŁÓWKA w danym dniu wyłącznie do godziny 8:15 (system po tej godzinie nie przyjmie zgłoszenia). Odpisy można także zgłaszać telefonicznie również do godziny 8:15. Po godzinie 8:15 można zgłosić odpis wyłącznie na kolejne dni.  

Przed dokonaniem wpłaty za obiady comiesięcznie należy sprawdzić odpłatność w aplikacji e-Dziecko STOŁÓWKA w zakładce ROZLICZENIA, gdzie będą już odliczone wszystkie zgłoszone przez Państwa odpisy za dany miesiąc.

NUMER KONTA!!!

42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

Prosimy również o nie potrącanie odpisów za miesiąc bieżący. Kwoty z tych odpisów będą rozliczone w następnym miesiącu.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać pod koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.

Print Friendly, PDF & Email