INFORMACJA

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w najbliższymi terminie są 24, 25, 26 maja 2022 r. – dla klas I-VII ze względu na egzamin ósmoklasisty.

 

Print Friendly, PDF & Email