WYSTĘP KLASY 4F W TEATRZE MASKA NA 40- LECIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

Od 4 lat nasza szkoła wspólnie z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie realizuje projekt autorskich piosenek dla dzieci. Nasze dzieci korzystają z tych utworów na uroczystościach klasowych i szkolnych, a dzieci z placówki, dzięki tym utworom zdobywają nagrody na wojewódzkich konkursach piosenki. Śpiewają je również na swoich uroczystościach. W czwartek, 11 października 2018 r. w Teatrze Maska odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia placówki. Klasa IV f z naszej szkoły, której wychowawcą jest Pani Katarzyna Sus zaprezentowała piosenkę „Popatrz jak my”. Piosenkę tę dedykowała wszystkim wychowankom świętującej jubilatki.

Autorką wszystkich tekstów jest Pani Edyta Sakowska-Sitarz, rodzic z występującej klasy, autorem muzyki jest nasz były kolega, a obecnie wychowawca placówki Jacek Mroczek.

Print Friendly, PDF & Email