ZSP 6 INFORMACJE

STOŁÓWKA SZKOLNA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ.  11.00 – 14.40

Konto bankowe, na które należy wpłacać opłatę na obiady:

42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

  1. Na rachunku proszę podawać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  2. Odpisy – lista będzie wywieszana 26 każdego miesiąca w jadalni ( kwotę wpłaty za następny miesiąc proszę pomniejszyć o wskazane odpisy ).

  3. Odliczenia podawane w dniu 26 każdego miesiąca będą obejmować termin do dnia 25.

  4. Koszt obiadów za dany miesiąc znajduje się na nowej stronie internetowej ZSP nr 6:   www.zsp6.rzeszow.pl  w zakładce OGŁOSZENIA

  5. Wpłaty należy dokonywać w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych miesiąca.

  6. Bardzo proszę nie wpłacać za miesiąc styczeń w grudniu.


KALENDARZ  ORGANIZACJI  ROKU   SZKOLNEGO   2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6

W RZESZOWIE

 

 1.  ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH  

 3 września 2018r.

 

 2.  ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  

23 grudnia 2018r. – 31 grudnia 2018r.

 

 3.  FERIE ZIMOWE  

11 lutego 2019r. – 24 lutego 2019r.

 

 4.  SZKOLNE REKOLEKCJE  

7, 8 marca 2019 r.

 

 

5.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

18 kwietnia 2019r. – 23 kwietnia 2019r.

6. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 15, 16, 17 kwietnia 2019r.
 7.  

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

  21 czerwca 2019r.
 

8.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

28 września 2018 r.

2 listopada 2018r.

2 maja 2019r.

15, 16, 17 kwietnia 2019r.

7 czerwca 2019r.

17 czerwca 2019r.

 

 9.  

FERIE LETNIE

 

 22 czerwca 2019r. – 31 sierpnia 2019r.

 

PLANOWANE  TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

SPOTKANIA   ORGANIZACYJNE:

11 września 2018 r. – kl. V – VIII

13 września 2018 r. – kl. I – IV 

 

SPOTKANIA   WYWIADÓWKOWE:

KLASY V-VIII: 

▪ 13 listopada 2018 r.

▪ 22 stycznia 2019 r.

▪ 7 maja 2019 r.

KLASY I -IV:   

▪ 15 listopada 2018 r.

▪ 24 stycznia 2019 r.

▪ 9 maja 2019 r.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW:

Pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30 – 17.30

2 października, 4 grudnia, 5 marca, 2 kwietnia, 4 czerwca

PLANOWANE  TERMINY:

Termin wystawienia ocen:

I semestr – do 17 stycznia  2019 r.

II semestr – do 7 czerwca 2019 r.

 

Terminy informowania rodziców o ocenach negatywnych:

I semestr – do 21 grudnia 2018 r.

II semestr – do 10 maja 2019 r.

 

Terminy informowania rodziców o ocenach proponowanych:

I semestr – do 7 stycznia 2019 r.

II semestr – do 28 maja 2019 r.

 

Koniec I semestru – 1 lutego 2019 r.

Początek II semestru – 4 lutego 2019 r.

KONFERENCJE:

Konferencja klasyfikacyjna 21 stycznia 2019 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki

klasyfikacji                   

klasyfikacji, plenarna  

25 stycznia 2019 r.

 

29 stycznia  2019 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna 11 czerwca 2019 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji                    14 czerwca 2019 r.

Konferencja plenarna  26 czerwca – 3 lipca 2019 r.
Print Friendly, PDF & Email