SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

 

Zasady udziału w konkursie: uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej (kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp.) zgodnie z tematem konkursu. Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.

Ocena komisji: komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę estetykę wykonania pracy, samodzielność, sposób ujęcia tematu konkursu, oryginalność.

Prace należy przynieść do szkoły do 28 maja.

Ogłoszenie laureatów na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:

Ewa Chodorowska- Rzucidło

Anita Sowa

 

 

Print Friendly, PDF & Email