SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY „ŻEGNAMY ZIMĘ – MARZANNA”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą Marzannę.

 

Cele konkursu:

 • wykonanie formy przestrzennej z materiałów ekologicznych przedstawiającej kukłę Marzanny
  • kształcenie postaw ekologicznych wśród dzieci,
  • kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych
  • rozwijanie zainteresowań twórczością artystyczną,
  • integracja środowiska rodzinnego i szkolnego

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8.

Marzanna powinna być wykonana z materiałów ekologicznych np. słoma, elementy drewniane, patyki, bibuła, papier, tektura, itp.

Praca powinna być wykonana w formie przestrzennej, wysokość nie może przekraczać 1m.
Kukłę należy trwale umocować na stojaku (np. w butelce, w słoiku, na drewnianej podstawie)

Pracę należy opisać:

– imię i nazwisko autora

– wiek, klasa

Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

 • klasy 4-5
 • klasy 6-7
 • klasa 8

Kryteria oceny:

 • zgodność formy i treści pracy z warunkami regulaminu
 • wkład pracy własnej dziecka w tworzenie pracy
 • estetyka i trwałość wykonania

 

Wykonane prace należy dostarczać do szkoły do 17 marca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 marca 2022 r.

 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Organizatorki:

mgr Beata Mikuła
mgr Ewa Chodorowska- Rzucidło

Print Friendly, PDF & Email