SZKOLNY KONKURS KWIATY DLA MAMY

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY POD HASŁEM:

KWIATY DLA MAMY- PRZESTRZENNA FORMA DEKORACYJNA

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie.

Cele konkursu:

 • wzmacnianie więzi uczuciowych z najbliższą rodziną,
 • rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych dziecka,
 • rozbudzenie wyobraźni i twórczej działalności,
 • wykorzystanie ciekawych technik plastycznych.
 • rozwijanie zainteresowań twórczością artystyczną

Warunki uczestnictwa:

Praca powinna być wykonana w formie przestrzennej, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik plastycznych ( modelowanie z krepiny, foamiranu, masy solnej, modeliny, bibuły, papieru itp.)

Pracę należy opisać:

– imię i nazwisko autora

– wiek autora, klasa

Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

 • Klasy 4-5
 • Klasy 6-7
 • Klasa 8

Kryteria oceny:

 • Zgodność formy i treści pracy z warunkami regulaminu
 • Wkład pracy własnej dziecka w tworzenie pracy
 • Estetyka i trwałość wykonania

Wykonane prace należy dostarczać do szkoły  do 20.05.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 maja 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

UWAGA!!! PRACE NALEŻY ODEBRAĆ DO DNIA 25 MAJA 2022.

Po tym terminie zostaną oddane do zdemontowania.

 

Organizatorki:

mgr Beata Mikuła
mgr Ewa Chodorowska- RzucidłoPrint Friendly, PDF & Email