SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „WYBITNI POLACY I ICH OSIĄGNIĘCIA”

Szkolny Konkurs Historyczny skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy

nauczyciele historii SP27

II. Założenia ogólne

  1. Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja wśród uczniów znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczonych i wynalazców:

Mikołaja Kopernika

Marii Skłodowskiej – Curie

Ignacego Łukasiewicza

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
  2. Uczniowie zgłaszają chęć udziału swoim nauczycielom historii do 28 kwietnia. W konkursie uczestniczą indywidualnie.
  3. Konkurs ma charakter testu. W teście znajdują się pytania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią oraz pytania otwarte.
  1. Konkurs przeprowadzony będzie w drugim tygodniu maja. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Czas na rozwiązanie testu wynosić będzie 45 minut.

  1. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby z najwyższymi wynikami.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE

Zadania konkursowe zostały przygotowane na podstawie źródeł internetowych podanych poniżej:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kopernik-mikolaj;3925575.html

https://zpe.gov.pl/a/mikolaj-kopernik—czlowiek-renesansu/D11Ft5XjJ

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2023/01/01/mikolaj-kopernik-biografia/

http://muzhp.pl/pl/c/557/maria-sklodowskacurie

https://dzieje.pl/postacie/maria-sklodowska-curie-1867-1934

https://www.youtube.com/watch?v=PEgy7StC-eo

https://historia.org.pl/2016/05/24/ignacy-lukasiewicz-tworca-przemyslu-naftowego/

https://bobrka.pl/o-lukasiewiczu/

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email