SZKOLNY KONKURS „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Cele konkursu:

  • propagowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
  • uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą spotkać się w drodze do i ze szkoły
  • kształtowanie postaw i zachowań zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom na drodze
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej

Odbiorcy: uczniowie klas IV.

Zasady udziału w konkursie: uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A4, A3  w dowolnej technice plastycznej 
(kolaż, rysunek, plakat, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp.) zgodnie z tematem konkursu. Pracę należy podpisać: Imię, Nazwisko, Klasa. 

Ocena komisji: komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę estetykę wykonania pracy, samodzielność, sposób ujęcia tematu konkursu, oryginalność.  

Termin składania prac:  31 maja.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy:

Anita Sowa

Ewa Chodorowska- Rzucidło

 

Print Friendly, PDF & Email