REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO „BIESZCZADZKIE KRAJOBRAZY”

1.Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

– uwrażliwianie na piękno przyrodnicze Bieszczad

– zainteresowanie kulturą i tradycjami regionu

– zgłębianie wiedzy na temat krajobrazowego bogactwa Bieszczad

– wzbogacanie artystycznych doświadczeń

– poszukiwanie nowatorskich technik artystycznych

-popularyzowanie fotografii, jako odrębnej dziedziny plastycznej

 

2. Kategorie artystyczne;

– praca plastyczna w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane itp.)

– fotografia

Każdy uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie dwie prace  konkursowe (po jednej w każdej kategorii artystycznej

 

3. Warunki udziału w konkursie:

 3.1 Format prac:

– prace plastyczne nie mogą przekraczać formatu A2

– fotografie – wywołane, minimalny format 15 cm x 21cm

Uwaga! Zdjęcia nie mogą być fotomontażem.

3.2 Kategorie wiekowe:

– grupa I – uczniowie klas 4 – 6

– grupa II – uczniowie klas 7-8

3.3 Kryteria oceniania:

– zgodność treści i formy z założeniami konkursu

– walory artystyczne pracy

– indywidualna interpretacja tematu

– jakość techniczna i estetyczna prac

-estetyka wykonania pracy

Wszystkie prace zgłoszone na konkurs należy opisać na odwrocie według wzoru:

– imię i nazwisko autora pracy

– wiek autora, klasa

3.4 Termin zgłaszania prac do organizatora ( p. Beata Mikuła) upływa dnia 7 grudnia

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zauroczonych pięknem bieszczadzkich krajobrazów do wzięcia udziału w konkursie.

Print Friendly, PDF & Email