PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA pn. Primus inter pares

Od 1 czerwca do 30 września 2024 r. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY będzie mógł składać – za  pośrednictwem strony internetowej – https://rzeszow.estypendia.pl/ – wnioski o stypendia w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 

https://www.erzeszow.pl/…/33326-program-stypendialny…

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami.

 

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email