OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTITEST Z GEOGRAFII I PRZYRODY

Konkurs przedmiotowy z geografii (dla  klas 5, 6, 7 i 8) oraz z przyrody (dla  klas 4).

Terminy konkursów:  

– przyroda – 17 października 2022r. 

– geografia – 21 października 2022 r.         

Będzie to test wielokrotnego wyboru. Regulamin, instrukcje, zakres tematyczny, archiwum testów i kluczy do tych testów znajdują się na stronie  https://www.ces.edu.pl/multitest w zakładce dotyczącej geografii lub przyrody.                                    

Z zakładki „Ważne pliki” należy pobrać „Zgodę rodziców/opiekunów”. Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów „Zgodę”  należy  przekazać wraz z opłatą 12,00 zł do dnia 27 września do p. Barbary Zamojcin. 

Print Friendly, PDF & Email