OGÓLNOPOLSKI KONKURS GALILEO Z GEOGRAFII I PRZYRODY

Konkurs przedmiotowy z geografii (dla  klas 5, 6, 7 i 8) oraz z przyrody (dla  klas 4).

Terminy konkursów:  

  • przyroda – 6 marca 2023 r.
  • geografia – 10 marca 2023 r.     

Będzie to test jednokrotnego  wyboru. Regulamin, instrukcje, zakres tematyczny, archiwum testów i kluczy do tych testów znajdują się na stronie www.ces.edu.pl   w zakładce „Galileo”, w części dotyczącej geografii lub przyrody.                                   

Z zakładki „Ważne pliki” należy pobrać „Zgodę rodziców/opiekunów”.                                      

Wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów „Zgodę” wraz z opłatą za konkurs (14,00 zł) należy przekazać do p. Barbary Zamojcin do 8 lutego 2023 roku.

Print Friendly, PDF & Email