MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „PALMA WIELKANOCNA”

Zapraszamy uczniów rzeszowskich szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pod nazwą: „Palma Wielkanocna”

I. Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

– zainteresowanie kulturą i tradycjami regionu

– zgłębianie wiedzy na temat dorobku kulturowego regionu

– wzbogacanie artystycznych doświadczeń

– poszukiwanie nowatorskich technik artystycznych

II. Założenia konkursu:

Forma pracy – przestrzenna

Technika – dowolna

Format – do 1,5 m

Warunki udziału w konkursie:

–   każdą palmę należy czytelnie opisać dołączając metryczkę zawierającą imię i nazwiskiem autora pracy, wiek i klasę, imię i nazwisko opiekuna, nazwę szkoły, numer telefonu

– prace należy trwale umocować w dowolnej podstawie (stojak, wazon, słoik itp.)

palmy  nie spełniające  wskazanego  wymogu regulaminowego nie będą podlegały ocenie

– każda szkoła może nadesłać na konkurs maksymalnie 6 prac

– prace powinny być wykonane indywidualnie

– do palmy nie należy montować elementów gotowych np. sztucznych kwiatów, gałązek, elementów plastikowych itp.

– dopuszcza się pomoc rodziców/opiekunów na etapie montowania pracy

– dostarczenie zbiorczej karty uczestnictwa danej placówki w konkursie

III. Kategorie wiekowe:

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

 1. Klasy I- III
 2. Klasy IV – VI
 3. Klasy VII-VIII

IV. Kryteria oceniania:

 • zgodność treści i formy z założeniami konkursu
 • indywidualność i oryginalność wykonania pracy
 • estetyka i trwałość
 • przestrzeganie warunków konkursu

V. Terminy:

 1. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w dniach: 20.03.2023r – 21.03.2023r.
 2. Ogłoszenie wyników: 24.03.2023r.
 3. Na stronie organizatora zostanie zamieszczony protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z nazwiskami uczniów nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 4. Odbiór prac.

Rozdanie nagród: 29.03.2023r.

Prace zgłoszone na konkurs należy odebrać w dniach 29.03.2023-30.03.2023r.

Palmy nieodebrane przechodzą na własność organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy:

mgr Beata Mikuła

mgr Ewa Chodorowska- Rzucidło

 

Karta zgłoszeniowa, zgoda rodzica, metryczka – POBIERZ.

Print Friendly, PDF & Email