MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „PALMA WIELKANOCNA 2022”

Zapraszamy uczniów rzeszowskich szkół podstawowych do udziału

 w międzyszkolnym konkursie plastycznym pod nazwą:

„Palma Wielkanocna”

 

I.Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

– zainteresowanie kulturą i tradycjami regionu

– zgłębianie wiedzy na temat dorobku kulturowego regionu

– wzbogacanie artystycznych doświadczeń

– poszukiwanie nowatorskich technik artystycznych

 

II. Założenia konkursu:

1.Forma pracy – przestrzenna

2.Technika – dowolna

3.Format – do 1,5 m

4.Warunki udziału w konkursie:

–   każdą palmę należy czytelnie opisać dołączając metryczkę zawierającą imię

i nazwiskiem autora pracy, wiek i klasę, imię i nazwisko opiekuna, nazwę szkoły, numer telefonu

– prace należy trwale umocować w dowolnej podstawie ( stojak, wazon, słoik itp.)

palmy  nie spełniające  wskazanego  wymogu regulaminowego nie będą podlegały ocenie

-każda szkoła może nadesłać na konkurs maksymalnie 6 prac

– prace powinny być wykonane indywidualnie

– do palmy nie należy montować elementów gotowych np. sztucznych kwiatów, gałązek, elementów plastikowych itp.

– dopuszcza się pomoc rodziców/opiekunów na etapie montowania pracy

 

III. Kategorie wiekowe:

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

  1. Klasy I- III
  2. Klasy IV – VI
  3. Klasy VII-VIII

 

IV. Kryteria oceniania:

– zgodność treści i formy z założeniami konkursu

– indywidualność i oryginalność wykonania pracy

-estetyka i trwałość

– przestrzeganie warunków konkursu

 

V. Terminy:

1.Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie

w dniach: 30.03.2022r – 01.04.2022r.

2.Ogłoszenie wyników: 06.04.2022r.

Na stronie organizatora zostanie zamieszczony protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z nazwiskami uczniów nagrodzonych i wyróżnionych prac.

3.Odbiór prac.

Prace zgłoszone na konkurs należy odebrać w dniach 07.04.2022r – 08.04.2022r

Palmy nieodebrane przechodzą na własność organizatora.

 

Uwaga!

Ze względu na obecnie panującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną o sposobie wręczenia i odbioru nagród poinformujemy uczestników odrębnym komunikatem.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy:

mgr Beata Mikuła

mgr Ewa Chodorowska- Rzucidło

Print Friendly, PDF & Email