KONKURS „SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD”

Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej obrazującej źródła pochodzenia energii elektrycznej.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do  uczniów klas 7 8 szkół podstawowych.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach 8:1516:00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02222 Warszawa, Departament Komunikacji Społecznej (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny” lub do pani M.Strug do 15 października 2021 r.

Regulamin konkursu

Print Friendly, PDF & Email