JUBILEUSZ XXX LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W RZESZOWIE – 18 CZERWCA 2018r.

Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły dzień
18 czerwca 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych. W tym dniu będziemy obchodzić
30 rocznicę istnienia SP 27.

 

8.15 – zbiórka uczniów, przejście z wychowawcami do kościoła;

8.30 – msza święta;

9.30 – przejście do szkoły z pocztem sztandarowym, część oficjalna dla uczniów;

10.00 11.00 – zajęcia z wychowawcami – poznanie historii szkoły, oglądanie plakatów, prac plastycznych, prezentacji, kronik;

11.30 – część oficjalna w sali gimnastycznej, w której uczestniczą   3- osobowe delegacje klas wraz z wychowawcami.

Świetlica pracuje w godzinach  6.30 – 17.00

Print Friendly, PDF & Email