BĄDŹ ECO Z EURECĄ! KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem konkursu     jest      promocja      założeń    projektu      EURECA-PRO  z akcentem na działania ukierunkowane na szeroko rozumiane kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w najbliższym środowisku lokalnym, domowym i szkolnym.

Temat konkursu brzmi „ECO z EURECĄ”.

Tematyka prac powinna być zorientowana na szeroko rozumiane dostrzeganie proekologicznych rozwiązań, przykładów oraz postaw w najbliższym otoczeniu: szkolnym, domowym, lokalnym. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do codziennego dostrzegania i odnajdywania ekologicznych rozwiązań oraz zastosowań związanych z ochroną środowiska, przyrody, natury w najbliższym sobie otoczeniu. Fotografie powinny w twórczy sposób przedstawiać różne rozwiązania o charakterze ekologicznym, które dostrzec można w domu, w szkole, w mieście, w najbliższym otoczeniu.

Regulamin konkursu

Załączniki

Print Friendly, PDF & Email