2 MAJ – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z Kalendarzem Szkoły dzień 2 maja 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
Równocześnie przypominamy, że dla rodziców uczniów, którzy potrzebują zapewnienia opieki świetlicowej podczas w/w dnia świetlica szkolna będzie pełnić dyżur.
Print Friendly, PDF & Email