ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.10.2020r. – Święto Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

 Dla dzieci, którym rodzice nie mogą w tym dniu zapewnić opieki, będą zorganizowane zajęcia  opiekuńcze.

Stołówka nie wydaje obiadów.

Print Friendly, PDF & Email