PROJEKT EDUKACYJNO – EKOLOGICZNY „LEKCJE CIEPŁA”

Klasy I przystąpiły do projektu edukacyjno – ekologicznego „Lekcje ciepła”. Projekt ten realizowany jest w całej Polsce przez dostawców ciepła systemowego przy wsparciu władz miejskich oraz Kuratorium Oświaty. Zakres i cele zajęć zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii. Głównym celem „Lekcji ciepła” jest rozwijanie ekologicznej świadomości wśród dzieci.

Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest ciepło, w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe na terenie naszego miasta oraz w jaki sposób dociera do naszych mieszkań. Poznali również sposoby ekologicznego i mądrego korzystania z ciepła w mieszkaniu. Uczniowie analizowali również przyczyny powstawania smogu, wskazywali zagrożenia dla ludzkiego zdrowia. Przewodnikiem po trudnym temacie był Czerwony Kapturek, który zamieszkał w mieście. Na koniec zajęć uczniowie wykonali wspaniałe plakaty o tematyce ekologicznej.

Print Friendly, PDF & Email